Poziv za dostavljanje prijava za evaluaciju projekta “SOCIETIES“


Projekt SOCIETIES provodi 16 partnerskih organizacija u 5 zemalja jugoistočne Europe: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija uz potporu stručnjaka iz Italije i Bugarske, predvođenih mrežom Caritasa.

Caritas Srbije, u suradnji s mrežom Caritasa jugoistočne Europe, traži evaluatora za provedbu evaluacije projekta “SOCIETIES” koji se provodi o u periodu od 1.1.2016. do 31.12.2019. u 5 zemalja jugoistočne Europe: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.

Projekt "SOCIETIES - Support of CSOs in Empowering Tehnical skill, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe" je financiran sredstvima Europske Unije, u okviru programa Potpore regionalnim i tematskim mrežama organizacija civilnog društva.

Projekt SOCIETIES provodi 16 partnerskih organizacija u 5 zemalja jugoistočne Europe: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija uz potporu stručnjaka iz Italije i Bugarske, predvođenih mrežom Caritasa.

Detalji poziva u privitku, a ponude je potrebno dostaviti na e-mail adresu marina.kostic(at)caritas.rs do 18.11.2019. god.

(caritas.ba)


long