Apostolska nuncijatura u RH: Papa Franjo donirao Hrvatskom Caritasu 100 tisuća eura za potresom pogođeno područje HR IT


Sveti Otac Franjo je posredstvom Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja 11. siječnja donirao 100 tisuća eura putem Hrvatskog Caritasa za stanovnike na potresom pogođenom području na Banovini.

Uplaćena donacija namijenjena je Hrvatskom Caritasu za žurnu pomoć i podršku stradalom stanovništvu. Dikasterij je donaciju Hrvatskom Caritasu proslijedilo posredstvom Apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj o čemu je nuncij mons. Giorgio Lingua pisanim putem obavijestio predsjednika Hrvatskog Caritasa mons. Božu Radoša.

“Hrvatski Caritas zahvaljuje Svetom Ocu Franji na iskazanoj molitvenoj blizini i materijalnoj pomoći kako bi stanovnici koji su ostali bez krova nad glavom privremeno bili zbrinuti u sigurnom i toplom prostoru”, izjavio je predsjednik Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup mons. Bože Radoš.

Ova i ostale donacije pravnih osoba, hrvatskih katoličkih misija te građana putem osobnih uplata ili donacijskog telefona 060 9010 (6,25 kuna s PDV-om) bit će usmjerene za nabavu stambenih modula i žurno te primjereno zbrinjavanje u potresu stradalog stanovništva.

“Svakodnevno svjedočimo djelatnoj ljubavi brojnih volontera, građana i tvrtki, a posebno nas je obradovao čin pape Franje koji je upravo putem Hrvatskog Caritasa, institucije Hrvatske biskupske konferencije, odlučio pravovremeno i konkretno djelovati”, izjavio je ravnatelj Hrvatskog Caritasa mons. Fabijan Svalina.

Do sada je Hrvatski Caritas ugovorio s tvrtkom Tehnix isporuku 100 stambenih modula, a isporuka prvih počela je 16. siječnja. Potrebe za stambenim zbrinjavanjem i dalje su velike te Hrvatski Caritas kupuje još 100 novih stambenih modula i poziva sve ljude dobre volje da se uključe u ovu akciju. (ika/caritas.ba)

 

L’11 gennaio il Santo Padre Francesco, tramite il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, ha donato 100 mila euro attraverso la Caritas Croazia per gli abitanti dell’area terremotata di Banovina.

La donazione è destinata alla Caritas Croazia per l’aiuto di emergenza e il sostegno alla popolazione colpita dal terremoto. Il Dicastero ha trasmesso il denaro alla Caritas Croazia tramite la Nunziatura Apostolica nella Repubblica di Croazia. Il Nunzio mons. Giorgio Lingua ne ha informato per iscritto il Presidente della Caritas Croata, mons. Bože Radoš.

“La Caritas Croazia ringrazia al Santo Padre Francesco per la vicinanza in preghiera e l’aiuto materiale affinché ai residenti rimasti senza casa sia assicurato temporaneamente uno spazio sicuro e caldo”, ha detto il presidente della Caritas Croazia, Vescovo di Varaždin, mons. Bože Radoš.

Questa e altre donazioni di persone giuridiche, Missioni Cattoliche Croate e cittadini attraverso pagamenti personali o tramite il numero telefonico per le donazioni 060 9010 (6,25 kune con IVA) saranno indirizzate all’acquisto di moduli abitativi e sostentamento urgente e appropriato della popolazione colpita dal terremoto.

“Ogni giorno assistiamo all’amore attivo di tanti volontari, cittadini e aziende, e ci ha rallegrato in modo particolare il gesto di Papa Francesco, che ha deciso di agire in modo tempestivo e concreto proprio attraverso la Caritas Croazia, l’istituzione della Conferenza Episcopale Croata”, ha detto il direttore della Caritas Croazia, mons. Fabijan Svalina.

Finora la Caritas Croazia ha stipulato con la ditta Tehnix il contratto per l’acquisto di 100 moduli abitativi, e la consegna dei primi è iniziata il 16 gennaio. Il fabbisogno di alloggi è ancora grande e la Caritas Croazia sta acquistando altri 100 nuovi moduli abitativi e invita tutte le persone di buona volontà a prendere parte in questa azione. (ika/caritas.ba)


long