Caritas BiH obilježio međunarodni dan izbjeglica


Međunarodni dan izbjeglica obilježava se 20. lipnja s ciljem podizanja svijesti o teškoj situaciji u kojoj se nalaze ljudi širom svijeta koji su prisiljeni napustiti svoje domove.

Caritas BiH s partnerima upriličili su nekoliko događaja s ciljem obilježavanja ovog dana.

Caritas BiH u suradnji s partnerskim organizacijama organizirao je jučer, 20. lipnja 2022,  u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, povodom Međunarodnog dana izbjeglica, izložbu fotografija „Kroz oči izbjeglica: Slike života u Bosni i Hercegovini“. Migranti, tražitelji azila i osobe pod međunarodnom zaštitom predstavili su svoje živote u pokretu iz perspektive svoga mobilnoga telefona.

Tri najbolje fotografije su nagrađene novčanim nagradama od 300, 200 i 150 EUR-a. Raspisani natječaj za dostavljanje fotografija, kao i sama izložba bili su samo jedan od načina da se pruži potpora osobama u pokretu, koje Caritas BiH nastavlja pomagati zajedno s partnerima: Caritas Švicarske, Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ, Merhamet i Udruženje Snaga žene.

Plesna radionica i osvježenje u Društvenom kutku Ušivak

U Društvenom kutku privremenog prihvatnog centra Ušivak kod Sarajeva održana je plesna radionica za korisnike Centra. Prisutni su učili nove plesne pokrete i plesne igrice. U stankama bilo je posluženo osvježenje od lubenice. Društveni Kutak bio je ispunjen glazbom, grajom i smijehom.

Djeca migranti i raseljene osobe suočavaju se s brojnim izazovima u tranzitu, na odredištu i po povratku. Mogu biti prisiljeni na dječji rad, prisiljeni na rani brak, izloženi teškom krijumčarenju, podvrgnuti trgovini ljudima i izloženi riziku od nasilja i iskorištavanja. Često propuštaju obrazovanje i odgovarajuću medicinsku skrb i nije im lako osjećati se kao kod kuće u zajednicama u koje dolaze; pokušaj učenja novog jezika i uklapanja u novu kulturu može otežati stvari. Ove teškoće imaju trajne fizičke i psihološke učinke.

Cilj rada Caritasa BiH je olakšati ovaj put svima kojima je to potrebno, pružiti krov nad glavom i pružiti male dječje radosti gdje god to bilo moguće.

Protupožarna vježba u privremenom prihvatnom centru Ušivak

IOM, međunarodna organizacija za migracije, u suradnji sa Protupožarnom brigadom Ilidža organizirali su taktičko pokaznu vježbu protupožarne zaštite.

Teoretski i praktični dio ove vježbe se izvodio na prostoru Privremeno prihvatnog centra Ušivak kod Sarajeva. Uposlenici iz različitih organizacija prisutnih u Centru imali su mogućnost saslušati predavanje o sastavnim dijelovima i uporabi protiv požarnih aparata, kao i okušati se u gašenju manje goruće površine. Osim toga, prisutni su naučili i kako koristiti crijevo za raspršivanje vode i gašenje požara veće površine. Ova vježba je uposlenike Centra osposobila za osnovno snalaženje u hitnim situacijama i požarima. (caritas.ba)


long