Caritas Europa o Paketu Europske komisije o migraciji i azilu


Europski Caritas priopćio je, 9. listopada da se pridružio više od 70 organizacija koje zahtijevaju rješavanje rizičnih elemenata i proširenje pozitivnih aspekata Paketa Europske komisije o migraciji i azilu

Europski Caritas priopćio je, 9. listopada da se pridružio više od 70 organizacija koje zahtijevaju rješavanje rizičnih elemenata i proširenje pozitivnih aspekata Paketa Europske komisije o migraciji i azilu.

Na temelju prethodno provedene analize Paketa, Caritas pozdravlja opredjeljenje za čovječniji pristup zaštiti i isticanje da je migracija nužna i pozitivna za Europu s čime je Europska komisija izdala Paket. Međutim, upozorava da se takva retorika samo usput spominje u popratnim dokumentima.

„Umjesto da raskine s prijašnjim pristupom EU-a i ponudi novi početak, novi Paket riskira pogoršanje fokusiranjem na eksternalizaciju, odvraćanje, zadržavanje i povratak migranata. Iako se uvode neki pozitivni elementi, njih treba zadržati, ojačati i pravilno primijeniti kako bi imali konkretan dobrotvoran učinak“, upozorio je Caritas.

zajedničkom priopćenju upućen je poseban poziv kreatorima politika EU-a i državama članicama da se pozabave trenutnim potrebama i hitnim situacijama te su navedene neke preporuke za predstojeće pregovore o Paketu, kao što su:

- novi fleksibilni mehanizam solidarnosti, uključujući uvođenje „povratničkog sponzorstva“

- prošireno korištenje graničnih postupaka, uključujući postupke povratka i produženog zadržavanja

- novi postupak provjere pri prelasku granice i praćenje temeljnih prava

- naglasak na politikama povratka

- suradnja s trećim zemljama

- siguran i redoviti put prema Europi

- potraga i spašavanje i akcije solidarnosti s migrantima

- inkluzivne politike

(caritas.ba/ika)


long