Međunarodni dan mentalnog zdravlja Kampanja „Može se dogoditi svakome“


Kampanja "Može se dogoditi svakome“  ima za cilj podići svijest javnosti o značaju mentalnog zdravlja.

Zahvaljujući potpori Europske unije, Caritas BiH s partnerskim organizacijama u okviru projekta SOCIETIES 2, realizira kampanju pod nazivom "Može se dogoditi svakome“ koja ima za cilj podići svijest javnosti o značaju mentalnog zdravlja. Međunarodni dan mentalnog zdravlja svake godine obilježava se 10. listopada i to je pravo vrijeme kada možemo dati našu potporu za kvalitetniji život i bolje mentalno zdravlje.

Ove će godine obilježavanje međunarodnog dana mentalnog zdravlja biti od posebne važnosti. Situacija u cijelom svijetu s pandemijom COVID-19 imala je ogroman utjecaj na sve nas, stoga je pitanje očuvanja mentalnog zdravlja postalo još važnije. Problemi s mentalnim zdravljem mogu pogoditi bilo koga u bilo kojem danu, a posebno u ovoj novoj situaciji. Upravo je stoga slogan naše kampanje "Može se dogoditi svakome".

Kampanja je organizirana u virtualnom okruženju putem društvenih mreža i web stranica. Različite ilustracije na zanimljiv način prenose poruku o važnosti mentalnog zdravlja putem društvenih mreža. Materijal je dostupan na web stranici Caritasa Bosne i Hercegovine (www.caritas.ba) i može se besplatno preuzeti.

Pozivamo sve zainteresirane medije i pojedince u Bosni i Hercegovini da pruže potporu u realizaciji ove kampanje objavom nekog od kreiranih materijala. 

Kampanja je jedna od aktivnosti projekta „SOCIETIES 2“ kojeg financira Europska unija, a realizira se u 5 IPA zemalja: Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Projekt provodi alijansa od 12 nevladinih organizacija, a u Bosni i Hercegovini za projekt su zaduženi Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“ iz Mostara. Projekt ima za cilj ojačati organizacije civilnog društva koje rade s osobama s invaliditetom.


(caritas.ba)


long