U Rimu održan susret Caritasa Italije i Caritasa BiH


Caritas Italije ostaje u Bosni i Hercegovini i u zemljama cijele regije Jugoistočne Europe!

Na poziv Caritasa Italije u Rimu je u dvodnevnoj posjeti, od 27.-28. rujna 2021. god., boravila dvočlana delegacija Caritasa Bosne i Hercegovine ravnatelj mons. Tomo Knežević i voditeljica projekta za migrante gđica Dijana Muzička. Goste iz Bosne i Hercegovine primio je ravnatelj Caritasa Italije mons. Francesco Soddu sa suradnicima zamjenikom ravnatelja gosp. Paolom Beccegato i  gđom Laurom Stopponi.

Prvoga dana, 27. rujna 2021. god., upriličena je zajednička radna večera uz nazočnost predstavnika dvaju nacionalnih Caritasa i člana vatikanskog Zbora za kauze svetaca i bivšeg predsjednika Caritasa Italije Francesco kardinal Montenegro. Bila je to prilika, uz aktualna pitanja djelovanja Caritasa u Italiji i u Bosni i Hercegovini, poglavito kardinalu Montenegru, predstaviti cjelokupnu karitativnu situaciju, posebno aktivnosti Caritasa u BiH vezano za migrantsku krizu. Sam kardinal Montenegro itekako je osjetio sve poteškoće i sva pitanja vezano za migrantsku krizu koja se svojim sadržajem itakako razilikuje od Balkanske rute, koja zadnjih godina ide preko Bosne i Hercegovine.

Drugi radni dan, 28. rujna 2021. god., bio je posvećen sastanku dviju delegacija domaćina Caritasa Italije i gosta Caritasa Bosne i Hercegovine. Uz riječi dobrodošlice mons. Francesco Soddu zahvalio je za dolazak i izrekao spremnost daljenjeg djelovanja Caritasa Italije u Bosni i Hercegovini, ali i u zemaljama cijele regije Jugoistočne Europe preko Regionalnog predstavništva Caritasa Italije sa sjedišem u Sarajevu i u zgradi Caritasa BiH, a kojega vodi gosp. Daniele Bombardi. Izrekao je očekivanja Caritasa Italije da Caritas Bosne i Hercegovine na temelju svoga ustrojstva i svoga djelovanja u svim regionalnim projektima preuzme više tereta i odgovornosti, jer je situacije u cijeloj regiji slična ili čak ista. Suradnici gosp. Paolo Beccegato i gđa Laura Stopponi specificirali su cjelokupna razmišljanja kroz projekte koje su bili i koji trenutno postoje, a koje u koordinaciji Caritasa BiH ili samostalno provode nad/biskupijski Caritasi u BiH. Poseban naglasak je stavio na dogovorenu zajedničku brigu projekta oko migranata dvaju nacionalnih Caritasa, a koje na terenu provode nad/biskupijski Caritasi u Bosni i Hercegovini: Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Caritas biskupije Banja Luka i Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan. Posebno je zahvalio Caritasu BiH zbog zajedničkog djelovanja i djelovanja Regionalnog predstavništva Caritasa Italije iz zgrade Caritasa BiH.

Ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević izrekao je pozdrave i zahvale Caritasa BiH i svih Caritasa u BiH, posebno predsjednika Caritasa BiH Vinka kardinala Puljića, za prisutnost u Bosni i Hercegovini i za cjelokupnu projektnu potporu, posebno u dobivanju projekata iz Italije i Europe i pružanje konkretne financijske potpore u projektima koji traže sufinanciranje domaćeg Caritasa. Kazao je kako Caritas Italije u svome djelovanju i u svome poslanju ostao je Caritas Katoličke Crkve i da tu ljubav i djelovanje kvalitetno svjedoči u Bosni i Hercegovinu u koordinaciji sa svim Caritasima u Bosni i Hercegovini. Dalje je kazao kako su se u Caritasu BiH dali na posao pripremanja predloška novog memoranduma o suradnji, a kao podloga za kvalitetnu nadogradnju služi dosadašnji. Istaknuo je dobru i odgovornu suradnju svih u Caritasima u BiH sa Središnjicom Caritasa Italije u Rimu i s predstavnikom Regionalnim predstavništvom u Sarajevu gosp. Danielom Bombardiem. Kazao je kako se suradnja i zajedničko djelovanja treba nastaviti i da Caritas Italije neće napustiti Bosnu i Hercegovinu i da će iz Sarajeva i dalje iz ljubavi prema Bogu i u dobru prema čovjeku u nevolji djelovati iz Sarajeva.

Posebna tema razgovora bila je migrantska kriza u Bosni i Hercegovini koju je domaćinu kvalitetno, uz priložene materijale u slici i riječi na engleskom jeziku, predstavila voditeljica projekta brige za migrante Caritasa BiH gđica Dijana Muzička. Posebno se osvrnula na prvi dvodnevni susret svih djelatnika Caritasa u BiH, koji je održan na Vlašiću u Središnjoj Bosni u prošli petak, 24. rujna 2021. god.

 Na kraju susreta službeno je potpisan ugovor izmedju Caritasa Italije i Caritasa BiH za provedbu dvogodišnjeg regionalnog projekta pomoći migrantima u BiH i zemaljama u regiji od Grčke, preko Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije pa sve do Bosne i Hercegovine. Projekt, osim osnovnih usluga u Caritasovim praonicama rublja u Kantonu/Županiji Sarejevo, podržava i društvene aktivnosti u Sarajevu, Tuzli i Bihaću. Za djelatnike i partnere planirana je edukacija koja će biti od pomoći kako djelatnicima tako i migrantima. Na kraju susreta slavljena je sveta Misa kojoj je predsjedao ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević.

U popodnevnim satima dvjema delegacijama pridružila se djelatnica Caritasa Italije zadužena za migrante gđa Giovanna Corbato u posjeti Caritasu Rima i njegovom Centru za pružanje usluga migrantima u središtu Rima, kojega financijski podržava Caritas Italije. Usluge koje pružaju su savjetodavne, pravne naravi, zatim zapošljavanje, psihosocijalne, zdravstvene kao i osnovne usluge podjela hrane, prakticiranje higijene i smještaja. Centar dnevno primi i do 80 migranata koji trebaju pomoć. Veliki broj migranata je sretan, jer imaju mjesto na kojemu mogu doći i nešto dobiti od usluga, ali ponekad je i slušanje njihovih problema najkorisnije. Struktura migranata je različita, pa dolaze s Filipina, afričkih zemalja posebno Nigerije, zatim Sirije, ali i iz Južne Amerike posebno Perua i Kolumbijeafričkih država, ali i iz azijskih zemalja Sirije, Afganistana, Pakistana, Irana i Iraka. Centar ima za cilj integrirati migrante pružanjem usluga kao što su tečajevi jezika, jer im je to osnova za uspješno uklapanje u život u Italiji. U centar dolaze ne samo muškarci već i žene s djecom i svi pronalaze nešto za sebe. Ponekad su potrebe izvan mogućnosti centra, ali djelatnici i volonteri upućuju korisnike na mjesta gdje se njihove potrebe mogu i zadovoljiti.

U večernjim satima delegacija Caritasa BiH susrela se s ravnateljstvom Caritasa Internationalis sa sjedištem u Rimu generalnim tajnikom gosp. Aloysiusom Johnom i izvršnim ravnateljem gosp. Jacobom Winterom.(caritas.ba)


long