Društvo koje isključuje osobe s invaliditetom je društvo s invaliditetom


Društvo koje isključuje osobe s invaliditetom je društvo s invaliditetom!

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, koji se obilježava 3. prosinca,  jedan je od najvažnijih datuma u kalendaru. Ovaj dan nas podsjeća na važnost inkluzije kao jedne od bitnih karakteristika razvijenog društva, utemeljenog na poštivanju različitosti, humanizmu, socijalnoj pravdi i jednakim mogućnostima za svakog čovjeka, bez obzira na njihov identitet ili invaliditet.

Zemlje Zapadnog Balkana dijele slične izazove i mogućnosti na svom putu prema građenju socijalne države. Nažalost zemlje Zapadnog Balkana ne ulažu dovoljno sredstava za socijalnu zaštitu. Usluge socijalne skrbi nisu dovoljno financirane, što ih dovodi u opasnost od zatvaranja zbog stalnog nedostatna financijske održivosti. U nekim zemljama zakonodavstvo dopušta nejednakost u raspodjeli sredstava na temelju vrste invaliditeta, uzroka ili statusa zaposlenja. Zbog navedenog, većina osoba s invaliditetom prisiljena je živjeti u dubokom siromaštvu. 

Unatoč njihovoj neospornoj i nezamjenjivoj stručnosti u području invaliditeta, organizacije osoba s invaliditetom slabo su podržane iz javnog proračuna i nisu adekvatno uključene u procese donošenja odluka. To ugrožava klimu javnog dijaloga, kvalitetu zakona i drugih procesa. Proces deinstitucionalizacije ne teče predviđenim tempom, a za one koji napuštaju institucije potrebno je staviti na raspolaganje odgovarajuća sredstva uslugama u zajednici kako bi mogli voditi potpuno samostalan život. Nabavka pomagala za povećanje šansi za samostalan život osoba s invaliditetom, adekvatno financirano inkluzivno obrazovanje, jednake mogućnosti za strukovno usavršavanje i zapošljavanje, pristupačnost, personalna asistencija, uključenost osoba s invaliditetom u politički i javni život su neka od pitanja koja se hitno trebaju početi rješavati.

Kao da gore spomenuti problemi nisu dovoljni, pandemija COVID-19 donijela je još više problema u živote osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Nažalost društvo nije poduzelo odgovarajuće mjere kako bi se ublažili novonastali problemi osoba s invaliditetom.

U načelu, zemlje Zapadnog Balkana su se obvezale pridržavati se Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Kada postoji politička volja za unaprjeđenje situacije osoba s invaliditetom, onda su promjene moguće. Zbog političke opredijeljenosti za što skorije pridruživanje Europskoj uniji zemlje rade na izradi novih zakonskih rješenja. Dobre zakone mora slijediti njihovo puno poštivanje i provedba, a postupno restrukturiranje javnih financija treba gledati kao ključni čimbenik za bolje sutra osoba s invaliditetom.

U zemljama Zapadnog Balkana postoje različiti primjeri dobre prakse koje bi trebalo prihvatiti i širiti u drugim zemljama. Projekt SOCIETES 2 kojeg provodi konzorcij nevladinih organizacija, predvođeni mrežom Caritasa, a koji financira Europska unija, stvara priliku za zajedničko učenje, razmjenu iskustava i zagovaranje za osobe s invaliditetom. Kampanja „Svijet može čekati, ali inkluzija ne“ jedna je od dvije kampanje koju ove godine provodi Caritas u Bosni i Hercegovini s ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebama osoba s invaliditetom i važnosti socijalnog uključivanja.

Sada je vrijeme da Zapadni Balkan uđe u grupu zemalja s naprednim društvenim standardnima, čak i na račun sporijeg ekonomskog razvoja. Napredak bez inkluzije je iluzija.

Društvo koje isključuje osobe s invaliditetom je društvo s invaliditetom! (caritas.ba)


long