JESTE LI ZNALI – ZAPOSLI OSI.


Caritas Bosne i Hercegovine u okviru projekta PRO PWDs, Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kojeg financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, pokreće javnu kampanju JESTE LI ZNALI – ZAPOSLI OSI.

Ova kampanja ima za cilj promovirati pravo na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno 27. Članku Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Kampanjom želimo potaknuti poslodavce i dati im dodatne informacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, utjecati na širu javnost u BiH kako bi se smanjile predrasude i potaknuti same osobe s invaliditetom da se aktivnije uključe na otvoreno tržite rada.

Pripremili smo i konkretne poruke za sve tri ciljne skupine koje se mogu preuzeti na našoj mrežnoj stranici.

PRO PWD za javnost

PRO PWD za OSI

PRO PWD za poslovdavce

 


long