Mala škola jasnog jezika


Caritas Bosne i Hercegovine pokreće javnu kampanju pod nazivom “Mala škola jasnog jezika".

Caritas Bosne i Hercegovine pokreće javnu kampanju pod nazivom “Mala škola jasnog jezika". Cilj ove kampanje je upoznavanje šire javnosti s osnovama i elementima jasnog jezika. 
Pristupačnost informacijama je prepoznata kao jedan od vitalnih preduvjeta za ranjive i marginalizirane osobe, osobe sa invaliditetom, te druge osobe kojima je pristup informacijama onemogućen ili otežan, kako bi potpuno i jednako participirale u društvu, uživajući sva prava i slobode.
Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih skupina na Zapadnom Balkanu
ACTIVE - Pristupačna komunikacija u socijalnom uključivanju ranjivih skupina na zapadnom Balkanu ima za cilj razvoj koncepta inkluzivne i pristupačne komunikacije kojeg zajednički razvijaju i provode Caritas BiH i Socijalno-edukativni centar Banja Luka uz financijsku potporu Caritasa Austrije i Renovabisa.


Priručnik za pristupačnu komunikaciju

#Pristupačnost

#ACTIVEProjekat

#Inkluzija

#JasanJezik

#EasyToRead

#Socijalnoedukativnicentar


long