Pomoć migrantima u Tuzli i Bihaću


Uvjeti u kojima migranti žive na području Tuzle i u kampu Vučijak ponižavajući su za svako ljudsko biće na planeti.

Kako idu hladniji dani, a ovi ljudi uglavnom spavaju na ulici ili u tankim šatorima, Caritas Bosne i Hercegovine prikuplja novac za kupovinu deka, vreča za spavanje, peškira, obuće i odjeće za zimski period. Obzirom na hitnost situacije i ograničene resurse, molimo sve ljude čije malo ovim ljudima čini ogromnu pomoć.

Dobro je činiti dobro!

Caritas Bosne i Hercegovinr
Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
71000 Sarajevo

UNICREDIT BANKA
Adresa: Alojzija Stepinca bb
88000 Mostar
Poslovnica: Alipašina 45a, 71000 Sarajevo

SWIFT: UNCRBA 22
Broj računa za uplate u konvertibilnim markama: 338 690 221 206 2902
S obaveznom naznakom: ZA IZBJEGLICE

Ili pozivom na jedan od brojeva humanitarnog telefona:
BH Telecom 090 292 064 (donirate 3,00 KM)

(caritas.ba)


long