„Pristupačno okruženje za sve. Bez prepreka!“


Caritas Bosne i Hercegovine, zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, pokreće javnu kampanju pod nazivom „Pristupačno okruženje za sve. Bez prepreka!“

Javna kampanja „Pristupačno okruženje za sve. Bez prepreka!“ ima za cilj podići svijest u javnosti o problemima pristupačnosti osoba s invaliditetom. Zbog različitih vrsta prepreka koje im okruženje stvara osobe s invaliditetom često ne mogu pristupiti javnim površinama, objektima, uslugama i informacijama što je u suprotnosti s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Kampanja se pokreće u okviru projekta Access i predviđeno je objavljivanje pet video spotova koje govore o problemima pristupačnosti. Planirano je pokretanje Internet kampanje, distribucija letaka kao i druge aktivnosti podizanja svijesti u javnosti.

Premijerno prikazivanje pet video spotova koji govore o problemima pristupačnosti osoba s invaliditetom bit će upriličeno za vrijeme okruglog stola kojeg organizira Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, u ponedjeljak, 8.5.2023. godine u 12.00 sati, prostorije Udruženja slijepih osoba Kantona Sarajevo, ulica Podgaj br. 7, Skenderija.

Video spotovi se mogu pogledati na YouTube kanalu Caritasa BiH.

Preuzmi: Materijali za Javnu kampanju

Projekt Access – pristupačnost za osobe s invaliditetom financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a provodi Caritas Bosne i Hercegovine. U okviru projekta urađena je analiza pristupačnosti u 15 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, pokreće se javna kampanja, a planirane su i javne prezentacije u lokalnim zajednicama o rezultatima analize pristupačnosti. U okviru projekt napravljen je i poseban priručnik za analizu pristupačnosti koji je javno dostupan na mrežnoj stranici Caritasa BiH http://caritas.ba/hr/publikacije/prirucnik-za-analizu-pristupacnosti/2002

(caritas.ba)

 


long