Kontakt


Caritas Bosne i Hercegovine

Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
BiH-71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4201278720004

Tel.: +387 33 206-441 i 206-442
Faks: +387 33 206-668
E-mail: caritas(at)caritas.ba
Web: www.caritas.ba

Bankovni računi:

UniCredit Bank d.d. Mostar
Kardinala Stepinca bb
BiH-88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
KM: 338320 22007 22429
Devizni račun: IBAN BA39 338 060 48937 86133
SWIFT CODE: UNCRBA 22

 

Ažurirano: 15.4.2020.


long