Forum o partnerstvu nacionalnih Caritasa


Forum o partnerstvu nacionalnih Caritasa održat će se 3. srpnja 2024. god. u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu.

Caritas BiH

Caritas BiH

Forum o partnerstvu nacionalnih Caritasa održat će se 3. srpnja 2024. god. u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Organizatori foruma su Caritas BiH i Hrvatski Caritas, a svoj su dolazak potvrdili Caritas: Albanije, Crne Gore, Kosova, Slovenije, Srbije, Makedonije, Bugarske i Flandersa (Belgija). (caritas.ba)


long