Javni poziv za izbor organizacija osoba s invaliditetom


Caritas Bosne i Hercegovine, za potrebe projekta DISC kojeg financira Europska unija, raspisuje Javni poziv za izbor organizacija osoba s invaliditetom

Caritas Bosne i Hercegovine, za potrebe projekta DISC kojeg financira Europska unija, raspisuje

Javni poziv za izbor organizacija osoba s invaliditetom

Za sudjelovanje u programu izgradnje kapaciteta

Ovaj javni poziv je otvoren za sve organizacije osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, uključujući i organizacije roditelja osoba/djece s teškoćama u razvoju. Javni poziv se objavljuje s ciljem izbora 15 organizacija koje će do kraja 2026. godine biti uključene u program izgradnje kapaciteta u okviru projekta DISC.

Program izgradnje kapaciteta podrazumijeva sudjelovanje svim navedenim aktivnostima: osam obuka podijeljenih u dva modula (menadžment i rad s članovima); standardizacija rada kroz izradu samo-procjene organizacijskih kapaciteta na osnovu standarda, savjetovanje vanjskih stručnjaka i izradu dokumenata za organizacije; IT potporu u vidu nabavke laptopa.

Više informacija o Javnom pozivu i programu izgradnje kapaciteta može se naći u Terms of reference.

Prijave su otvorene do 21. lipnja 2024. godine. Zainteresirane organizacije trebaju poslati svoju prijavu (Prijavni obrazac) i potrebnu dokumentaciju (Izjava podnositelja) elektronskim putem na email adresu: z.malic@caritas.ba

Projekt DISC Disability Inclusion and Social Cooperation provodi Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno s partnerima: Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh iz Mostara, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, Savezom slijepih Republike Srpske i Unijom organizacija osoba s invaliditetom u BiH. Projekt financira Europska unija, a sufinanciraju Caritas Slovenije i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Zlatko Malić,

Voditelj projekta

                                                                               


long