Predsjednik Merhameta posjetio Središnjicu Caritasa BiH


Suradnja pomaže kvalitetnom karitativno-humanitarnom djelovanju iz ljubavi prema Bogu i čovjeku!

U ponedjeljak prijepodne, 28. lipnja 2021. god., novi predsjednik Humanitarne organizacije Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“ gosp. Kenan Vranjac posjetio je Središnjicu Caritasa Bosne i Hercegovine. Bila je to prva posjeta predsjednika Vrbanjca, koji je početkom 2019. god. izabran za predsjednika MDD Merhamet, a kojega je primio ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević. Prigodni pokloni, posebno uz 25. obljetnicu Caritasa BiH, bili su dio prvog susreta dvojice ravnatelja.

U podužem razgovoru bile su aktualne teme koje pomažu obima karitativno-humanitarnim organizacijama koje imaju u poslanju i u suradnji na bosanskohercegovačkim prostorima iz ljubavi prema Bogu i prema čovjeku u nevolju. Spomenuta je suradnja tijekom rata i poraća, poglavito putem KOHKO-a (Koordinacijski odbor humanitarnih organizacija), prisjetivši se pri tom doprinosa jednog od osnivača preminuloga predsjednika MDD Merhameta gosp. Edaha Bećirbegovića.

Kroz razgovor istaknute su teme uzajamne suradnje kako između Caritasa BiH i MDD Merhameta i prema drugim tradicionalnim humanitarnim organizacijama u BiH tako i u odnosu prema ustanovama domaćeg i međunarodnog civilnog društva na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini. Dogovoreno je da određene aktualne teme s obzirom na mjesto i ulogu KOHKO-a, moguća suradnja i odnos društvenih i državnih ustanova budu koordinirane i zajednički domišljene i aktualizirane. (caritas.ba)


long