Regionalna konferencija Caritasa Europa bit će u Ateni


Ovogodišnja Regionalna konferencija je izborna na kojoj će sve članice birati dužnosnike za sve pozicije u Caritasu Europa!

Ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa bit će u Ateni u Grčkoj u vremenu od 10. do 13. svibnja. Na prošlogodišnjoj Regionalnoj konferenciji, koja je umjesto u Andori zbog dvogodišnje pandemije Covida 19 održana virtualno, izglasano je da se održi u Ateni, a uz Caritas Grčke kandidirali su se: Caritas Engleske u Liverpoolu i Caritas Moldavije u Chisinau. Na konferenciji će sudjelovati i ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević.

Ovogodišnja Regionalna konferencija je izborna, a u tijeku je cjelokupni postupak kandidiranja za pojedine strukture Caritasa Europe u kojima sa svim pravima i obvezama sudjeluje i Caritas Bosne i Hercegovine: predsjednik i generalni tajnik, kandidati za Upravno i Nadzorno vijeće uključujući kandidate za dopredsjednika i predstavnike Caritasa Europa u Caritasu Internationalisu sa sjedištem u Rimu.

Caritas Europa je europska konfederacija katoličkih karitativnih organizacija za pomoć, razvoj i socijalne usluge koje djeluju u Europi. Osnovan je 1971. god. kao Eurocaritas. Organizacija je 1992. god. preimenovana u Caritas Europa. Generalno tajništvo sjedište ima u Bruxellesu u Belgiji. Caritas Europa jedna je od sedam regija Caritas Internationalis sa sjedištem u Rimu.

Caritas Europa trenutno čine 49 nacionalnih organizacija Caritasa koji su članice i djeluju u 46 zemalja Europe. Organizacije članice u svome karitativnom radu aktivno se bore protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pružaju karitativne i socijalne usluge, bave se pitanjima migracija i azila, suzbijanju trgovine ljudima, pružanja karitativno-humanitarne pomoć primarno u Europi i prema mogućnostima širom svijeta, podupiru regionalni razvoj, mirovne programe i projekte širom svijeta. Caritas Europe potiče suradnju i uzajamnu pomoć među organizacijama članicama, te omogućava izgradnju kapaciteta, zajedničko zagovaranje i zajedničke projekte i programe.

Caritas Bosne i Hercegovine član je Caritasa Europa od 30. lipnja 1999 god. temeljem članstva u Caritasu Internationalis kao dio Regije Caritasa Europa. (caritas.ba)


long