RTV HB | Akcija Caritasa za bolje uvjete za život osobama s invaliditetom


Caritas Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Savezom za podršku osobama s intelektualnim poteškoćama FBiH - SUMERO i JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, pokreće akciju „Zajedno za bolju inkluziju“ – pomozimo osobama s invaliditetom za neovisan život u zajednici.

 


long