Veleposlanik Malteških vitezova u BiH posjetio Caritas BiH i migrantski centar Ušivak kod Sarajevo


U petak, 9. srpnja 2021. god., aktualni veleposlanik Malteškog reda u Bosni i Hercegovini gosp. Pawel W. Gieryinski, u pratnji člana Reda gosp. Hrvoja Šunjića posjetio je migrantski centar Ušivak kod Sarajeva.

Visoku delegaciju Malteškog reda primila je koordinatorica brige za migrante Caritasa Bosne i Hercegovine gđica Dijana Muzička i djelatnica Caritasa BiH gđica Kristina Bičvić. Veleposlanstvo Malteškog reda redovito daje materijalni doprinos u aktivnostima brige za migrante u Bosni i Hercegovini koji u koordinirajućoj ulozi provodi Caritas BiH zajedno s nad/biskupijskim Caritasima.

Tijekom boravka u migrantskom kampu Ušivak predstavljene su aktivnosti Caritasa zajedno s drugim partnerima: praonica rublja i socijalni kutak. Praonicu vodi Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, a socijalni kutak zajedno s partnerima Caritas BiH: Nadbiskupijski centar za mlade Vrhbosanske nadbiskupije, IPSIA BiH, Muzej ratnog djetinjstva i Youth for Peace. Bila je to prilika vidjeti kako izgleda život i rad u jednom migrantskom kamu i doprinos Caritasa u BiH uz potporu dobročinitelja među koje spada i Veleposlanstvo Maleškog reda u Bosni i Hercegovini na pod vodstvom aktualnog veleposlanika s gosp. Pawela W. Gieryinskog.

Nakon obilaska migrantskog kampa Ušivak kod Sarajeva visoka delegacija Malteškog reda u Bosni i Hercegovini krenula je u posjetu Caritasu BiH. Taj dan djelatnici Caritasa bili su na izletu, nakon završetka teške pandemije COVID-19, u Središnjoj Bosni u Caritasovoj kući Obojak kod Fojnice koju je Caritasu BiH darovao Caritas Belgije. Delegaciju je primio i izrekao dobrodošlicu ravnatelj Caritasa BiH zajedno s djelatnicima mons. Tomo Knežević, a koji je i dugogodišnji crkveni savjetnik Veleposlanstva Malteškog reda u BiH. Bila je to prilika u uzajamnoj komunikaciji predstaviti aktivnosti Caritasa u BiH od zadnjeg susreta, ali isto tako predstaviti cjelokupnu sliku migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Malteškom redu sa sjedištem u Vatikanu, posebno Veleposlanstvu u Bosni i Hercegovini, izrečena je ljudska i vjernička zahvala za stalni doprinos u ovim i drugim karitativnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini. Bila je ovo prilika s ravnateljem i djelatnicima Caritasa BiH razmijeniti iskustvo i informacije o cjelokupnom životu, radu i potrebama Caritasa u BiH posebno u doprinosu u migrantskoj krizi na bosanskohercegovačkim prostorima. (caritas.ba)


long