DISC Disability Inclusion and Social Cooperation


DISC Disability Inclusion and Social Cooperation (inkluzija osoba s invaliditetom i socijalna suradnja)

Donator: Europska unija, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Nositelj: Caritas Bosne i Hercegovine

Partneri: Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Savez slijepih Republike Srpske, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Unija organizacija osoba s invaliditetom u BiH.

Pridruženi partneri: Ured Vlade Federacije BiH za europske integracije i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.

Projekt DISC novi je projekt Caritasa Bosne i Hercegovine iz oblasti unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom i jačanju kompetencija organizacija osoba s invaliditetom. On je svojevrstan nastavak prethodnih projekata koje je provodio Caritas BiH (EMPOWER, SOCIETIS, POWER i OPTION) iz iste ili slične oblasti. Kroz projekt je predviđeno niz aktivnosti koje su podijeljene u tri ključna područja: Jačanje kompetencija organizacija osoba s invaliditetom kroz obuke, uspostavu standarda upravljanja i poboljšanja IT opreme; umrežavanje kroz formiranje 14 mreža (na lokalnim razinama i na razini BiH, uključujući mrežu žena i mrežu mladih); Zagovaračke inicijative za unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom u BiH. projektom je predviđeno i organiziranje godišnjeg kongresa osoba s invaliditetom, kampanje podizanja svijesti u javnosti te promocija Unije.

Osobe s invaliditetom prema službenoj statistici čine 8,3% stanovništva Bosne i Hercegovine, ali su procjene organizacija osoba s invaliditetom daleko veće. Oni predstavljaju jednu od najugroženijih skupina u BiH, a izazovi s kojima se suočavaju su brojni: pristupačnost, asistencija, novčane naknade, rad i zapošljavanje, obrazovanje, diskriminacija, sport i rekreacija. Bosna i Hercegovina je obvezna, sukladno odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, Ustavom i brojnim zakonima, osigurati osobama s invaliditetom dostojanstven život. Kroz projekt DISC, Caritas BiH u suradnji s partnerom i uz financijsku potporu Europske Unije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, će raditi na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom gradeći partnerske odnose.

Projekt će trajati 36 mjeseci, od 1. veljače 2024. godine do 31. siječnja 2027. godine, a sprovodit će se na području cijele Bosne i Hercegovine.


long