Pomoć migrantima u BiH - okončan


Projekt ima za cilj sveukupnu potporu migrantima/izbjeglicama u Bosni i Hercegovini. Strategija djelovanja zasnovana na komunikaciji i koordinaciji s relevantnim institucijama na državnoj razini i agencijama koje rade na poboljšanim uvjetima migranata/izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu.

Donator: Caritas Švicarske, CRS, Caritas Slovenije, Latter Days Saints Charity, Caritas Austrije i Caritas Italije

Nositelj: Caritas Bosne i Hercegovine

Partneri: Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i Caritas biskupije Banja Luka

Projekt ima za cilj sveukupnu potporu migrantima/izbjeglicama u Bosni i Hercegovini. Strategija djelovanja zasnovana na komunikaciji i koordinaciji s relevantnim institucijama na državnoj razini i agencijama koje rade na poboljšanim uvjetima migranata/izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu. Nedostatci i potrebe uslijed nedostataka definiraju se kroz zajedničke koordinacijske sastanke u UN zgradi zajedno s predstavnicima državnih ustanova. Najranjivije grupe migranata/izbjeglica su djeca i žene, pa je fokus djelovanja upravo usmjeren prema zadovoljavanju potreba ove populacije. Osim humanitarne pomoći Caritas u Bosni i Hercegovini planira raditi na uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih zajednica i migranata/izbjeglica, koristeći se svim raspoloživim medijima i resursima za izvještavanje. Zemljopisno područje djelovanja ograničeno je na prihvatne i azilantske centre koji se nalaze u Salakovcu kod Mostara, Delijašu i Hadžićima kod Sarajeva i u Unsko-sanskoj županiji. Aktivnosti pružanja pomoći koje provode nad/biskupijski Caritasi sastoji se od distribucije higijenskih potrepština u kampu Ušivak, svježeg povrća i voća u centar Delijaš, hrane i higijene za djecu u Salakovcu i pružanja usluga pranja i sušenja rublja u kampu Lipa, i usluge pranja i sušenja rublja u Tuzli za korisnike sigurnih kuća. Dodatno Caritas podupire rad društvenih kutaka talijanske organizacije IPSIA za distribuciju čaja u Lipi, Sedri i Ušivku.


long