Pro-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) - okončan


Pro-Budućnost nastoji osigurati značajan utjecaj tako što će se s općina i gradova prenijeti na regionalnu, državnu, entitetsku i kantonalnu/županijsku razinu i uključiti najutjecajnije osobe s tih razina.

Donator: Agencija za međunarodni razvoj SAD-a (USAID)

Nositelj: CRS

Partneri: Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s nad/biskupijskim Caritasima u BiH: Caritas Vrhbosanske nadbiskupije i Caritas biskupije Banja Luka, zatim Helsinški parlament građana Banja Luka, Forum građana Tuzla, Međureligijsko vijeće, Institut za razvoj mladih KULT, Nansen Dijalog Centar Mostar i Helsinški odbor za ljudska prava RS-a.

Krajem 2017. god. projekt Pro-Budućnost ušao je u svoju novu fazu (Pro-Budućnost II.) predstavljajući CRS-ovo rješenje za narednu petogodišnju fazu projekta. Projekt se izravno naslanja na širok spektar inicijativa ljudi ljudima (P2P), koje su okupile grupe različitih predstavnika vlasti, vjerskih lidera, medijskih ustanova, akademske zajednice, mladih, žena i udruga civilnog društva i dale im priliku da jedni s drugima podijele i rasprave alternativne političke i povijesne narative u kontroliranom okruženju. Pro-Budućnost II nastoji osigurati značajan utjecaj tako što će se s općina i gradova prenijeti na regionalnu, državnu, entitetsku i kantonalnu/županijsku razinu i uključiti najutjecajnije osobe s tih razina. Naglasak će biti na formalnom obvezivanju ustanova na rad na pomirenju, naročito na razini ministarstava, općina i gradova u okviru Platforme za mir, zatim kroz izravnu zauzetost sa sljedećom generacijom političara i sveobuhvatnije fokusiranje na obrazovne sustave, od mladih preko nastavnika i djelatnika ministarstava. Sve prethodno navedeno predstavlja novi aspekt projekta kroz koje se osigurava održivost početnih rezultata ostvarenih u prethodnoj fazi.

Caritas BiH će nastaviti djelovati u domenu rada s udruženjima žrtava rata kroz pripremu govornika za javno iznošenje osobnih narativa, te psihosocijalnu potporu istima kroz implementaciju treninga i supervizija. Nad/biskupijski Caritasi u Sarajevu i Banja Luci pružaju potporu djelovanjem na terenu u 72 zajednice kroz suradnju s radnim grupama i potporu ostalim projektnim partnerima u provedbi projektnih aktivnosti.

Web stranica projekta


long