Zaštita djece, korisnika i osoblja Caritasa - okončan


Već nekoliko godina intenzivno se radi na procesu stvaranja i unaprijeđena „zaštitnih politika“!

Donator: Osthilfefonds der Diözese Linz

Nositelj: Caritas Bosne i Hercegovine

Partneri: Caritas Crne Gore

Sukladno Menadžment Standardima Caritasa Internationalis, ali i potreba na terenu, Caritas Bosne i Hercegovine kao nositelj i Caritas Crne Gore kao partner, uz pomoć donatora „Osthilfefonds der Diözese Linz“, već nekoliko godina intenzivno radi na procesu stvaranja i unaprijeđena „zaštitnih politika“. Vrlo je važno unutar svih projekata, institucija i aktivnosti Caritasa stvoriti ambijent u kojem će se svaki pojedinac osigurati sigurnim i zaštićenim. Caritas BiH usvojio je niz dokumenta koje reguliraju ovo području u 2019. godini. S ciljem unaprjeđenja procedura te izgradnje kompetencija kod osoblja pokrenut je ovaj projekt u suradnji s biskupijom Linz, Austrija i Caritasom Crne Gore.

Projektom je predviđeno niz aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenije procedura za zaštitu djece, korisnika i osoblja Caritasa, poput: tri modula stručnih obuka za povjerenike Caritasa, osnovne obuke za sve uposlenike Caritasa, studijsko putovanje u Austriju, radionice s crkvenim tijelima u Bosni i Hercegovini i Crnoj gori, regionalni forum i slično. Pored ovih aktivnosti kroz projekt će se raditi na izradi prilagođenih pravilnika za Caritas u Crnoj Gori, a na temelju pravilnika iz Bosne i Hercegovine i pravilnika Caritasa Internationalis.

Projekt je počeo 1. siječnja 2021. godine i trajat će do sredine 2022 godine, a realizirati će se u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji.


long