Istraživanje: Socijalna distanca i granice zajednice


U okviru projekta SOCIETIES 2 izrađeno je istraživanje: Utjecaj krize COVID-19 na organizacije civilnog društva u jugoistočnoj Europi

Mreža Caritasa u Jugoistočnoj Europi od 2016. god., provodi projekt pod nazivom SOCIETIES (Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standards in South east europe / Potpora udrugama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, socijalnom uključivanju osoba s teškoćama u razvoju i u primjeni standarda EU u Jugoistočnoj Europi). Prva faza projekta uspješno je okončana krajem 2019. god.

Provedba druge faze započela je za vrijeme pandemije COVID-19, travnja 2020. godine. Zbog zabrinutosti oko utjecaja krize na ionako krhke organizacije civilnog društva koje zastupaju osobe s invaliditetom, u okviru projekta je predloženo Istraživanje o utjecaju pandemije na organizacije civilnog društva i socijalna poduzeća u jugoistočnoj Europi.

Ovo istraživanje sprovedeno je uz podršku Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost partnera na projektu „SOCIETIES 2 – Podrška organizacijama civilnog društva u jačanju tehničkih vještina, inkluzije osoba sa invaliditetom i standarda EU u jugoistočnoj Europi, druga faza” i ne odražava nužno mišljenje Europske unije.

Sadržaj ovog istraživanja je javan i može se besplatno distribuirati u nekomercijalne svrhe. Ako se odlučite za upotrebu ovog materijala, navedite mrežu SOCIETIES 2 kao izvor i veb-lokaciju s koje je materijal preuzet.


long