Tjedan solidarnosti 2019.


Crkva u Republici Hrvatskoj akcijom „Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, koja je povjerena Hrvatskom Caritasu, od 2007. god. na solidarnost potiče opću i vjerničku javnost u Republici Hrvatskoj uz molitvenu i materijalnu potporu najpotrebnijima u Bosni i Hercegovini.

Crkva u Republici Hrvatskoj akcijom „Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, koja je povjerena Hrvatskom Caritasu, od 2007. god. na solidarnost potiče opću i vjerničku javnost u Republici Hrvatskoj uz molitvenu i materijalnu potporu najpotrebnijima u Bosni i Hercegovini. Ona je plod dogovora Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH i dvaju nacionalnih Caritasa: Hrvatskog Caritasa i Caritasa Bosne i Hercegovine. Svake godine, pod vodstvom Hrvatskog Caritasa, akcija se provodi uz kvalitetnu i odgovornu animaciju pozivajući sve na karitativnu solidarnost i pomoć najpotrebnijima. Akcija se svake godine provodi između druge i treće korizmene nedjelje počevši od 2007. god. uz mogućnost potrebne i opravdane promjene. Hrvatski Caritas priprema animacijske materijale za Republiku Hrvatsku, a koje šalje svim nad/biskupijama, župnim zajednicama, redovnicima, redovnicama i drugim crkvenim ustanovama. Euharistijsko slavlje na Treću nedjelju korizme povjereno je Caritasu BiH, a koje priprema Caritas nad/biskupije u kojoj se slavi misa uz izbor župne zajednice. Organizira se i izravan prijenos zainteresiranih televizijskih kuća.

Prema dogovoru nad/biskupa Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH kao i dvaju nacionalnih Caritasa Hrvatskog Caritasa i Caritasa BiH prikupljena sredstva i drugi pristigli darovi tijekom akcije u Republici Hrvatskoj ili na drugi način preko Hrvatskog Caritasa namijenjeni su kao potpora Crkvi i ljudima u Bosni i Hercegovini preko projekata Caritasa u BiH: hospicij za stare, nemoćne i umiruće, rehabilitacija djece s posebnim potrebama, kućna njega starih i nemoćnih, pučke kuhinje, katolički vrtići, rehabilitacija osoba s posebnim potrebama, ali i strukturama i ustanovama Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini koje te projekte omogućuju i provode.

Materijali Tjedna solidarnosti u PDF-u:

Ažurirano: 15.4.2020.


long