Caritas BiH u Sarajevu organizirao obuku na temu održivosti


Caritas Bosne i Hercegovine u okviru projekta SOCIETIES 2 je od 15. do 17. studenog organizirao obuka na temu „Održivost“.

Na obuci su sudjelovali predstavnici organizacija osoba s invaliditetom i socijalnih poduzeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Obuku su vodili gosp. Almir Paočić, iz Centra za edukaciju i obrazovanje Tuzle te dr. sc. Adisa Delić, redovna profesorica i prodekanesa za naučno-istraživački rad Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sudionici su kroz iscrpno i zanimljivo predavanje te grupni rad imali prilike proširiti svoje znanje o održivosti, pokretanju i administraciji socijalnih poduzeća, vođenju marketing kampanja te menadžmentu i liderstvu, a ponuđeni su im i praktični savjeti koje će moći iskoristiti u svom svakodnevnom radu. Ova obuka realizirana je u okviru projekta "SOCIETIES", kojeg financira Europska unija i koji se provodi u zemljama Jugoistočne Europe. Obuka je organizirana u okviru drugog modula „Socijalno poduzetništvo“ i to je ujedno bila posljednja obuka planirana u okviru projekta. Projekt implementira konzorcij 12 nevladinih organizacija, a cilj mu je jačanje organizacija civilnog društva koje rade sa osobama s invaliditetom. (caritas.ba)


long