Caritas BiH uplatio prikupljena sredstva za stradale od poplava u Sloveniji


U ponedjeljak, 30. listopada 2023. godine, prema dogovoru dvojice ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine i Caritasu Slovenije mons. Tome Kneževića i gosp. Petera Tomažiča, Caritas BiH uplatio je prikupljena sredstva za stradale od poplava u Sloveniji u iznosu od 58.790,43 EUR.

            U popratnom dopisu obavijesti Caritasu Slovenije, koji su zaprimili i Ekonomat Vrhbosanske nadbiskupije i Caritas Biskupije Banja Luka, stoji:

„Cijenjeni ravnatelju Caritasa Slovenije gosp. Tomažič,

Cijenjeni prijatelji u Caritasu Slovenije,

U teškim vremenskim nepogodama koje su zadesile veliki dio Slovenije, kada je neočekivano nevrijeme nanijelo toliku štetu brojnim stanovnicima Republike Slovenije, Caritas Bosne i Hercegovine preko svoga Upravnog vijeća animirao i potaknuo sve nad/biskupijske Caritase, ustanove i pojedince na konkretno razmišljanje i konkretno karitativno djelovanje. Preko mrežne stranice Caritasa Bosne i Hercegovine pozvani smo sve na odgovorno karitativno postupanje.

Mi u Bosni i Hercegovini ne zaboravljamo iskazanu potporu nacionalnog Caritasa Slovenije, zajedno sa nad/biskupijskim Caritasima u Sloveniji, tijekom rata i poraća pa sve do današnjeg dana za pokazanu karitativnu dobrotu i širinu prema nama i na svim prostorima Bosne i Hercegovine preko Caritasa u Bosni i Hercegovini na svim razinama, posebno na prostorima Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije.

Ovim putem Vas informiramo kako je Caritas BiH, kao produžena ruka naših nad/biskupija i Caritasa u BiH na svim razinama želi dati svoj skromni doprinos, financijski podržati aktivnosti nacionalnog Caritasa Slovenije prema žrtvama nedavnih poplava.

Caritas Bosne i Hercegovine uplatio je 30. listopada 2023. prikupljena sredstva u iznosu od 58.790,43 EUR za financiranje i potporu aktivnostima Caritasa Slovenije u pomoći žrtvama nedavnih poplava.

Prikupljeni iznos predstavljaju sredstva koja su prikupili Caritas BiH, Caritas Vrhbosanske nadbiskupije preko Ordinarijata Vrhbosanske nadbiskupije i Caritasa Biskupije Banja Luka preko Ordinarijata Banjalučke biskupije.

Odgovorne osobe u ime Caritasa BiH bit će gosp. Miroslav Valenta, a u ime Caritasa Slovenije prema Vašoj odluci Slovenije gosp. Danilo Jesenik Jelenc.

Uz iskrene pozdrave i molitve svima Vama u Sloveniji, posebno za sve napore Caritasa u Sloveniji na svim razinama!“ (caritas.ba)


long