HBK objavila knjigu „Ugovor o Caritasu: autentično tumačenje i komentar“


Kao ugovorna strana Hrvatska biskupska konferencija (HBK) objavila je iscrpan komentar i autentično tumačenje provedbenog Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj sklopljenog 18. ožujka 2022. s Vladom Republike Hrvatske. Autor knjige je izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić.

Dana 18. ožujka 2022. tadašnji predsjednik HBK mons. Želimir Puljić i predsjednik Vlade RH mr. sc. Andrej Plenković potpisali su u Vladi Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, koji je zatim objavljen u Narodnim novinama (br. 43/22) i Službenim vijestima Hrvatske biskupske konferencije (Sl. vij. HBK, br. 1(31), god. XXI, 2022., str. 9-18). Ugovor je rezultat višegodišnjih priprema te gotovo jednogodišnjega intenzivnog i vrlo složenog procesa pregovaranja i usuglašavanja stavova između dviju ugovornih strana.

Zbog njegove presudne važnosti za pravno uređivanje i prepoznavanje u hrvatskom pravnom poretku djelatnosti Hrvatskog Caritasa, dijecezanskih Caritasa, ali i svih čimbenika u Crkvi koji institucionalno ili neinstitucionalno djeluju u karitativnom i socijalnom području, HBK je odlučila objaviti taj ugovor zajedno s njegovim prijevodima na engleski i talijanski jezik. Međutim, kako se u procesu pregovaranja i usuglašavanja njegova sadržaja nametnula potreba da se osim pravnih pravila iznese sve što je pratilo taj ugovor, ali i razlozi i motivi za svako pojedinačno rješenje, pa i čitav hodogram nastanka s precizno naznačenim dionicima toga procesa, HBK je kao strana toga ugovora odlučila objaviti i autentično tumačenje i iscrpan komentar svih njegovih odredaba. U knjizi „Ugovor o Caritasu: autentično tumačenje i komentar“ protumačena je svaka odredba tog ugovora i za svaku je iznesen razlog i kontekst zbog kojega je pravilo baš tako izraženo te, naposljetku, što se svakim konkretnim pravilom rješava te koji je njegov dalekosežniji smisao i cilj.

Zadatak priređivanja autentičnog tumačenja i iscrpnoga komentara povjeren je izv. prof. dr. sc. Ivanu Milotiću, koji je bio uključen u čitav proces nastanka ugovora i neposredno mu posvjedočio. Ujedno je riječ o članu Pravne komisije HBK i Vijeća HBK za ekonomska pitanja te utemeljitelju kolegija na Pravnom fakultetu u Zagrebu o prožimanju kanonskog i hrvatskog (civilnog) prava. U nastanku ove publikacije kao članovi uredništva sudjelovali su i drugi predstavnici Crkve koji su bili dionici procesa nastanka ugovora.

Predgovor knjizi napisao je mons. Dražen Kutleša, splitsko makarski nadbiskup i predsjednik HBK. Uvodne riječi napisali su mons. Bože Radoš, varaždinski biskup i predsjednik Hrvatskoga Caritasa i Tomislav Glavnik OFM Conv., ravnatelj Hrvatskoga Caritasa. Hodogram nastanka Ugovora od početnih zamisli do njihova ostvarenja iznio je mons. Fabijan Svalina, sada srijemski biskup koadjutor, a u vrijeme čitava procesa ravnatelj Hrvatskoga Caritasa.

Recenzenti knjige su članovi Pravne komisije HBK Petar Popović (Papinsko sveučilište Sveti Križ), Dijana Mihalj (Katolički bogoslovni fakultet u Splitu), Domagoj Peranić i, osim njih, Budislav Vukas mlađi (Pravni fakultet u Rijeci).

„U ovoj se publikaciji sagledava Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj u cjelini te se izlažu autentično tumačenje i komentarski osvrt kako na njegovu normativnu sastavnicu, tako i na čitav proces usuglašavanja, ali još i šire na čitav višegodišnji tijek njegova nastanka, od ideje do sklapanja. U njoj se otkrivaju autentična značenja, načini, pobude i razlozi formuliranja pravila i konkretnih nomotehničkih izričaja, htijenja i objektivne mogućnosti, ravnoteže i sve drugo što prati jedan takav specifičan proces. Ujedno se objelodanjuju i tvorci pojedinih rješenja, kao i razlozi koji su ih motivirali. Ova publikacija stoga nije dokumentarističko djelo, nego pouzdan i potpun uvid u norme, ali i njihovu pozadinu, što zajedno s drugim neformalnim pismenima koja su nastajala u procesu usuglašavanja čini interpretativni kriterij i odrednicu za spoznavanje teleologije čitavog akta i pojedinačnih pravila. Naposljetku, treba naglasiti da je autor zajedno sa suradnicima bio dijelom čitavog tog procesa pa je neposredno posvjedočio svim njegovim fazama i pojedinostima, što ovu knjigu čini pouzdanom i vjerodostojnom. Sve navedeno upućuje na to da ova knjiga nije samo komentar, već predstavlja i svojevrsno autentično tumačenje Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj te kao takva ima znatnu praktičnu vrijednost za pravilnu i cjelovitu primjenu, i to baš onako kako su ugovorne strane to zamislile, htjele i normativno izrazile u međusobnoj interakciji“.

(iz „Predgovora“ mons. Dražena Kutleše)

Knjiga ima 232 stranice, opremljena je kazalom, tvrdo je ukoričena, a izdana je u dvobojnoj crveno-crnoj pojavnosti s naznačenim obilježjima dviju ugovornih strana. (caritas.ba/ika)


long