Iz tiska izašao Priručnik o analizi pristupačnosti


Caritas BiH, u okviru projekta Access kojeg financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH, tiskao je Priručnik o analizi pristupačnosti.

Caritas Bosne i Hercegovinu, u okviru projekta Access kojeg financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH, tiskao je Priručnik o analizi pristupačnosti.

Priručnik je nastao s ciljem pomoći osobama koje rade analize pristupačnosti u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Analize su potrebne kako bi se provjerilo u kojoj mjeri su lokalne zajednice, pojedini objekti i javne površine pristupačne osobama s invaliditetom. Naglasak u analizi i u priručniku je stavljen na arhitektonsku pristupačnost. Priručnik se koristio prvo za obuku osoba koje će raditi analizu, a onda i kao alat za samu analizu. Na priručniku su radili stručnjaci iz oblasti pristupačnosti Željko Volaš, Fikret Zuko i Suvad Zahirović, uz potporu voditelja projekta Zlatka Malića. Priručnik je dostupan na mrežnoj stranici Caritasa Bosne i Hercegovine www.caritas.ba i mogu ga besplatno preuzeti i koristiti sve organizacije, institucije i pojedinci za analizu pristupačnosti pojedinih objekata ili javnih površina.

Poveznica za priručnik: Priručnik o analizi pristupačnosti.

Projekt ACCESS financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH i ima za cilj doprinijeti poboljšanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom u 15 lokalnih zajednica sukladno članku 9. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda. U okviru projekta predviđena je obuka osoba koje će raditi analizu pristupačnosti, analiza u 15 lokalnih zajednica, javne prezentacije i kampanja podizanja svijesti. Ovo je jedan od projekta koje provodi Caritas u Bosni i Hercegovini, a koji su namijenjeni poboljšanju životnih uvjeta osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. (caritas.ba)


long