Održane javne prezentacije o pristupačnosti Bihaća, Prijedora i Banja Luke


Caritas Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Access kojeg financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, održao je tri javne prezentacije o pristupačnosti gradova za osobe s invaliditetom.

Tijekom ovog tjedna Caritas Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Access kojeg financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, održao je tri javne prezentacije o pristupačnosti gradova za osobe s invaliditetom. Javne prezentacije su se organizirale u Bihaću (16.5.), Prijedoru (17.5.) i Banja Luci (18.5). Na javnim prezentacijama je sudjelovalo oko 60 osoba predstavnika gradskih uprava, ministarstva, policijskih uprava, javnih ustanova i službi te organizacija osoba s invaliditetom.

Središnja tema Javnih prezentacija bilo je predstavljanje rezultata analize pristupačnosti za osobe s invaliditetom koja je urađena za svaki grad pojedinačno. U svakom gradu napravljena je detaljna analiza oko 15 javnih objekta i površina (objekti javne uprave, objekti javnih službi, kulturno-sportski objekti, ugostiteljski objekti, trgovine i javne površine). Opći zaključak je da većina objekata ne  ispunjavaju standarde pristupačnosti za sve osobe s invaliditetom. U nekim sredinama postoje primjeri dobrih prakse, poput tržnih centara novije gradnje, ulazaka u pojedine objekta ili obilježena parking mjesta za osobe s invaliditetom. Nažalost broj problema je daleko veći, te se osobe s invaliditetom susreću s nizom prepreka. Veliki broj kosih ravni su napravljene suprotno od standarda, podizne platforme su često pokvarene, nema taktilnih traka niti zvučnih semafora, pristupačan javni prijevoz je rijedak, parking mjesta za osobe s invaliditetom najčešće zauzimaju druga vozila, veliki je nedostatak pristupačnih toaleta u javnim objektima, a informacije i sadržaji nisu prilagođene osobama oštećenog sluha, osobama oštećenog vida i osobama s intelektualnih teškoćama.

U narednom razdoblju Caritas BiH će nastaviti s organizacijom Javnih prezentacija u ostalim gradovima, a predviđeni termini su: Doboj (24.5.), Livno (31.5.), Mostar (1.6.) i Trebinje (2.6.). O terminima ostalih javnih prezentacija ćemo blagovremeno obavijestiti javnost.

Projekt Access – pristupačnost za osobe s invaliditetom financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a provodi Caritas Bosne i Hercegovine. Projekt ima za cilj doprinijeti  unaprjeđenju pristupačnosti za osobe s invaliditetom. U sklopu projekta u tijeku je Javna kampanja pod nazivom „Pristupačno okruženje za sve. Bez prepreka!“ a materijal se može preuzeti na ovom linku: http://caritas.ba/hr/kampanje/pristupacno-okruzenje-za-sve-bez-prepreka/2068

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

Zlatko Malić, voditelj projekta

Telefon: +387 63 491 208

E-mail: z.malic(at)caritas.ba

(caritas.ba)

 


long