„PAKET LJUBAVI“ CARITASA MOSTAR


Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i ove godine u došašću organizira već tradicionalnu akciju „Paket ljubavi“.

Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i ove godine u došašću organizira već tradicionalnu akciju „Paket ljubavi“. Cilj akcije je prikupljanje osnovnih živežnih namirnica koje će biti usmjerene potrebitima. Paketi se mogu predati u župne urede ili dostaviti u središnjicu Caritasa u Mostaru (Zagrebačka 5A).

U Caritasu ističu da nemali broj ljudi svakodnevno kuca na vrata Caritasa pitajući za komad kruha, kilogram makarona i poneku paštetu. Nemali je broj onih koji su češće gladni nego siti i onih koji ne mogu svojoj obitelji kupiti ni osnovne živežne namirnice koje se prikupljaju u navedenoj akciji.

„Paket ljubavi“ je, dodaju u Caritasu, akcija koja obično pokaže najveći broj otvorenih srca i najveći broj odricanja. Da biste nekom napravili „Paket ljubavi“, trebaju vam financijska sredstva, treba vam vrijeme, ali vam najviše treba LJUBAV, jer bez ljubavi je to samo PAKET.

Dodatne informacije možete dobiti i preko telefonskog broja: 036/328-916.

(caritas.ba/caritas-mostar.ba)


long