Rim: Završena ovogodišnja Opća izborna konferencija Caritasa Internationalis


Ovogodišnja Opća izborna konferencije Caritasa Internationalis održana je u Rim od 11. do 16. svibnja 2023. na kojoj je izabrano novo ravnateljstvo!

Ovih dana posebnu aktualnost zauzima održavanje Opće izborne konferencije Caritasa Internationalis (11.-16. svibnja 2023.), koji ima svoje sjedište u Rimu, nakon što je papa Franjo prošle godine smijenio cjelokupno ravnateljstvo ove krovne karitativne ustanove Katoličke Crkve. Istoj su velike pripreme prethodile ovogodišnje konferencije svake od regija Caritasa (10. svibnja 2023.), a koje su održane u Rimu. Prinudna uprava tijekom minuloga vremena dala se na posao dogradnje cjelokupnog sustava, posebno Statuta i drugih važnijih dokumenata, zatim pripremanje ovogodišnje krovne izborne konferencije uz napomenu kako se biralo novo ravnateljstvo temeljem pristiglih kandidatura iz cijeloga svijeta, a kojima je prethodio proces traženja potrebnih dokumenata za svakog kandidata o nepostojanju bilo kakve smetnje za valjanu kandidaturu.
Caritas Internationalis osnovan 1951. godine s imenom Caritas Catholica, a činilo ga je u početku 13 nacionalnih Caritasa. Ovih dana na samoj konferenciji obilježena je i 70. obljetnica postojanja Caritasa Internationalis. Godine 1957. dobio je sadašnje ime Caritas Internationalis. Kao karitativna ustanova Katoličke Crkve pomaže ljudima bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost. Od 2019. godine u nadleštvu je vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kojemu je od 23. travnja 2022. godine na čijem je čelu kardinal Michael F. Czerny SJ. Državno tajništvo Vatikana bdije nad Statutom i svim zakonskim odredbama kao i nad financijskim poslovanjem s vladama, nevladinim organizacijama i međunarodnim tijelima. Caritas Bosne i Hercegovine član je Caritasa Internationalis od 30. lipnja 1999. god., a temeljem toga članstva postao je i član Caritasa Europa kao dio Regije Caritasa Europa.
Nakon što je prošle godine papa Franjo razriješio ravnateljstvo Caritasa Internationalis ovogodišnja 22. opća konferencija Caritasa Internationalis, koja se održava u Rimu od 11. do 16. svibnja 2023. godine pod motom „Izgradnja novih putova bratstva“ inspiriranim enciklikom pape Franje „Fratelli tutti“, birala je na četverogodišnji mandat do 2027. godine novo vodstvo: predsjednika, generalnog tajnika, rizničara, Izvršno vijeće i Zastupničko vijeće Konfederacije. Ovogodišnja Opća izborna konferencija Caritasa Internationalisa okupila je oko 400 delegata koji su predstavljali 162 Caritasove nacionalne organizacije iz cijeloga svijeta, a koje djeluju u 200 zemalja. Iz Bosne i Hercegovine sudjelovao je aktualni ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević.

Novi predsjednik

U subotu popodne, 13. svibnja 2023. godine, sudionici s pravom glasa, predsjednici, ravnatelji ili opunomoćeni predstavnici drugih nacionalnih Caritasa koji ih predstavljaju, u posebnom prostoru izabrali su s novim i strožim mjerama između više kandidata - među kojima su bili kardinal, biskupi i jedan laik -, nadbiskupa japanskog grada Tokija mons. Tarcisia Isaoa Kikuchia za novog predsjednika Caritasa Internationalis. Novoizabrani predsjednik je i predsjednik Caritasa Japana, kao i Caritasa Azije, a do sada je bio član Zastupničkog vijeća Caritasa Internationalis. Nakon što je prihvatio izbor uslijedile su čestitke, a nakon toga i predstavljanje svim ostalim sudionicima ovogodišnje 22. opće izborne konferencije Caritasa Internationalis, koji nisu imali pravo na izbor predsjednika, uz predstavljanje novih članova Izvršnog i Zastupničkog vijeća konfederacije.

Nova dopredsjednica, generalni tajnik, rizničar i drugi nositelji službi

U ponedjeljak popodne, 15. svibnja 2023. godine, na isti način i u istom prostoru nastavilo se s izborom osoba za druge važne službe Caritasa Internationalis: dopredsjednica: gđa Kirsty Robertson (Caritas Australije), generalni tajnik: gosp. Alistair Dutton (Caritas Škotske: SCIAF: Scottish Catholic International Aid Fund), rizničar: gosp. Patrick De Buequois (Caritas Belgije) i glavne suradnike za pojedine resore.

Radni dio Opće izborne konferencije Caritasa Internationalis

Ovogodišnja konferencija započela je privatnom audijencijom svih sudionika s papom Franjom u četvrtak u podne, 11. svibnja 2023. godine.
U popodnevnim satima prvoga radnog dana konferencija je započela s radom u Sinodalnoj dvorani u Vatikanu, kojoj je predsjedati kardinal Luis Antonio Tagle uz predstavljanje članova i posebnih delegacija kao i predstavljanje radnog plana - agende. Brojne delegacije raznih veleposlanstva pri Svetoj Stolici sudjelovalo je u uvodnom dijelu konferencije. Istoga dana obrađene su sljedeće teme: Prvo statutarno zasjedanje bavilo se članstvom i Statutom. Istoga dana u bazilici Sv. Petra slavljeno je euharistijsko slavlje kojemu je predsjedao aktualni pročelnik Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny uz suslavlje predsjednika Caritasa Myanmara biskupa mons. Sulmuta Gama. Nakon toga slijedio je prijem povodom 70. obljetnice postojanja Caritasa Internationalis i večera dobrodošlice u Dvorani Pavla VI. U Vatikanu.
Konferencija je nastavila s radom u rimskom hotelu Ergrife. Drugi dan konferencije u petak, 12. svibnja 2023. godine, započeo je duhovnim promišljanjem o jedinstvu i različitosti, a koji je animirala Regija Caritasa Latinske Amerike, Kariba i Sjeverne Amerike. Nakon toga slijedilo je svečano otvaranje konferencije i razna obraćanja: Prinudna uprava Caritasa Internationalis: Maria Amparo Alonso i Pier Francesco Pinelli, Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja na čelu s kardinalom Michaelom Czernyem i predstavljanje gosta za koje je bila zadužena doadministratorica Caritasa Internationalis Maria Amparo Alonso.
Drugo statutarno zasjedanje imalo je za temu: Globalni svjetski izazovi i uloga Caritasa, a koji je moderirala Dlia Gallagher sa CNN-a uz priloge vezano za društvo i mjesto Caritasa u njemu: mons. Gallaghera, Gabriela Ferreroa y de Loma-Osorioa, vlč. dr. Kennetha Mtata, Caoimhe De Barra, Jamesa Nguna Hrea i Samuela Zan Akologoa. Zatim su slijeda izvješća za vremenski period: 2019.-2023.: Treće statutarno zasjedanje bilo je posvećeno: Izvješća o četverogodišnjim aktivnostima: dostignuća, provedba strateškog okvira, rad u radnim dijelovima i komisijama, žene i mladi u upravi kao i financijsko izvješće. Zatim su slijeda usvajanja izvješća o radu i financijska izvješća. Četvrto statutarno zasjedanje bavilo se kandidatima: Izvješće Odbora za kandidaturu i Predstavljanje Kandidata koji su trebali biti izabrani na ovoj Općoj izbornoj konferenciji.
Radni dan završio je euharistijskim slavljem koje je predvodio kardinal Luis Antonio Tagle, a koje animirala Regija Caritasa Azije i Sjeverne Amerike.
Treći radni dan u subotu, 13. svibnja 2023. godine, započeo je euharistijskim slavljem, a koje je animirala Regija Caritasa Afrika. U središtu je bila tema: Jedinstvo različitosti u ispunjavaju misije Crkve: Caritas i sinodalnost. Uz sudjelovanje predstavnika raznih regija i nacionalnih Caritasa upriličen je rad po grupama prema službenim i korištenim jezicima: engleski, francuski i španjolski. Peto statutarno zasjedanje bilo je posvećeno strateškom okviru uz predstavljanje i usvajanje strateškog okvira: 2024.-2030. Šesto statutarno zasjedanje bilo je posvećeno predstavljanju i usvajanju financijskog okvira, zatim regionalizacija: Regije Caritasa i njihova uloge u konfederaciji. Sedmo statutarno zasjedanje bavilo se izborima, a završilo je izborom novog predsjednika. U radnim grupama Caritasa Internationalis govorilo se o Strateškom okviru 2024.-2030. Osmo statutarno zasjedanje govorila je o najavi izabranih osoba: Najava novog predsjednika i predstavljanje dolazećih članova reprezentativnih vijeća.
Četvrti dana u nedjelju, 14. svibnja 2023. godine, bio je posvećen: Duhovnoj obnovi inspiriranoj na enciklici „Fratelli Tutti“ uz euharistijsko slavlje koje animirala Regija Caritasa Latinske Amerike iz Regije Caritasa Kariba. Za popodne je bio predviđen sastanak nadolazećeg reprezentativnog vijeća uz međusobno upoznavanje i razgovor s kandidatima za blagajnika. Ostatak dana bio je predviđen za zajedničko izletničko druženje.
Peti radni dan u ponedjeljak, 15. svibnja 2023. godine, imao je sljedeće teme: Duhovna refleksija: Okupljeni u razlučivanju, Jačanje bratske suradnje u konfederaciji Caritasa: gdje smo i kamo idemo - uz rad po grupama, Izvješća radnih grupa o sinodalnosti, regionalizaciji, strateškom okviru i bratskoj suradnji. Osmo statutarno zasjedanje bavila se prijedlozima. Zatim su slijedili izbori: generalnog tajnika i blagajnika, Event kampanja TogetherWe: Naš zajednički dom, naša odgovornost: ujedinimo snage za cjelovitu ekologiju. Deveto statutarno zasjedanje bavilo se izborima generalnog tajnika i ratificiranjem. Posebno je bila zanimljiva tema: Informativna sesija o Caritasu Internationalis o menadžment standardima i Safeguarding (zaštita djece i ranjivih skupina), fond solidarnosti organizacijskog razvoja: Gradnja naše kuće na stijeni (Mt 7,24-25) i Osigurati jači, sigurniji i odgovorniji Caritas. Na kraju je slijedila Deseto statutarno zasjedanje o predstavljanju izabranih osoba i završna poruka: predstavljanja novoizabranog generalnog tajnika, blagajnika, uz predstavljanje završne poruke. Nakon večernjeg euharistijskog slavlja sv. Ivana Zlatoustog u bizantskom obredu, koje je slavio biskup grčko-melkitsko-katoličkog patrijarhata i Homsa (Sirija) mons. Juan Aldo Arbach slijedio je večernji događaj kroz film: Pismo, poruka našoj Zemlji!
Šesti radni dan u utorak, 16. svibnja 2023. godine, imao je sljedeće teme: Duhovnost refleksija: Hoditi zajedno u sinodalnoj Crkvi, Caritas Internationalis jučer, danas, sutra na putu solidarnosti i bratstva, Informativna sesija o ženskom vodstvu: Jednakost, susret, obnova: Caritasova predanost jačanju vodstva i sudjelovanja žena, Informativna sesija o vodstvu mladih, Caritas mladih: prošlost, sadašnjost i budućnost. Završna sesija imala je za teme: Usklađivanje završne poruke, Govori novoizabranih predsjednika i generalnog tajnika uz zaključke i formalne obavijesti odlazećeg privremenog upravitelja. Zasjedanje je završilo euharistijskim slavljem u župi Gospe Guadalupske i Sv. Filipa mučenika. Zatim je slijedio obilazak vatikanskih muzeja: Privatna posjeta Sikstinskoj kapeli. Slijedila je oproštajna večera.
Dva sadržaja ušli su i u srijedu, 17. svibnja 2023. godine: Euharistijsko slavlje sa župnom zajednicom, Sastanak Upravnog vijeća. Ovim sadržajima završila je u Rimu ovogodišnja Opća izborna konferencije Caritasa Internationalis sa željom da naredna konferencija 2027. godine bude još plodonosnija i na daljnju izgradnju Caritasa. (caritas.ba)


long