U Banja Luci održana obuka o pristupačnoj komunikaciji


U utorak, 14.11.2023. godine, u Socijalno-edukativnom centru u Banja Luci održana osnovna obuka o pristupačnoj komunikaciji.

Obuka je održana u okviru projekta ACTIVE (Access Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) kojeg provodi Caritas Bosne i Hercegovine i Socijalno edukativni centar uz financijsku potporu Caritasa Austrije i Renovabisa, a s ciljem poboljšanja socijalne uključenosti marginaliziranih skupina kroz pristupačnu komunikaciju.

Ukupno je sudjelovalo 20 sudionika koje je činilo osoblje Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Banja Luka, Odjeljenje za zdravstvo u Gradskoj upravi, Specijalne biblioteke za slijepa i slabovidna lica RS, Saveza slijepih RS, Centra za socijalni rad, JU Dom „Rada Vranješević“, Starački dom Vidovo vrelo, Servis centar „Dajte nam šansu zvjezdice“ , JU centar „Zaštiti me“ Centar za dnevno zbrinjavanje ONIX , Savez MeNeRaLi, Socijalno-edukativnog centar i Caritasa biskupije Banja Luka.

Sudionici su bili u prigodi upoznati se s aktivnostima koje se odvijaju u okviru projekta, ACTIVE, te su se podsjetili na komunikacijske prepreke i spoznali potrebu za otklanjanjem komunikacijskih prepreka u okruženju. Upoznali su se s konceptom jasnog i jednostavnog jezika kao i sa smjernicama za organiziranje pristupačnih događaja.

Kroz diskusiju i aktivnosti su iznosili mišljenja da je edukacija o primjeni jasnog i jednostavnog jezika prvi korak na putu ka ostvarenju razumne komunikacijske prilagodbe.

Sudionici su bili motivirani tijekom obuke i spoznali važnost otklanjanja komunikacijskih prepreka na putu do inkluzije marginaliziranim skupinama. (caritas.ba)


long