Identifikacija relevantnih standarda zaštite žrtava trgovine ljudima


Istraživanje je proveo Centar za iztraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu uz potporu Caritasa Bosne i Hercegovine.

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev vs. Kipar i Ruska Federacija danas predstavlja nezaobilazan izvor u oblasti uspostavljenih međunarodnih standarda borbe protiv trgovine ljudima i zaštite žrtava ovih krivičnih djela. Ovom presudom je, po prvi put, jasno utvrđeno da trgovina ljudima predstavlja oblik modernog, vaninstitucionalnog ropstva kojem se države članice Vijeća Evrope i Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda moraju proaktivno suprotstavljati kombinacijom različitih mjera preventivnog i represivnog karaktera. U tom smislu, Sud je u ovoj presudi jasno specificirao niz standarda putem nametanja tzv. pozitivnih obveza, koje države moraju ispunjavati kako bi se spriječili i kaznili svi slučajevi trgovine ljudima kojima se ugrožavaju zagarantovana prava i slobode žrtava ove pošasti savremenog doba.

Istraživanje je proveo Centar za iztraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu uz potporu Caritasa Bosne i Hercegovine.

 


long