Priručnik za župne Caritase


Priručnik je produkt dugogodišnje suradnje između Caritasa na području južne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Slovenija) na polju razvoja župnih Caritasa i promicanja volontarijata.

Priručnik za župne Caritase

Priručnik za župne Caritase

Priručnik odražava potrebe ljudi na terenu (iz župa i biskupijskih Caritasa) koji pokušavaju uspostaviti ili reorganizirati župni Caritas. Ovaj Priručnik ima za cilj olakšati taj proces i dati jasne pokazatelje što je potrebno učiniti da bi se formirao jedan župni Caritas. Priručnik je potrebno razumjeti kao alat koji su dizajnirali nacionalni koordinatori Caritasovih organizacija uključeni u projekt s ciljem da pomognu župnim animatorima prilikom formiranja župnog Caritasa i/ ili organiziranja različitih treninga i sastanaka u sklopu već formiranih župnih Caritasa. Priručnik je sastavljen tako da omogućava fleksibilno korištenje svih materijala te što jednostavnije ažuriranje njihovih sadržaja.

 

Priručnik za župne Caritase - Ljubi bližnjega svoga


long