Caritas BiH organizirao obuke za povjerenike


Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s Caritasom Crne Gore i Fondom za promicanje pastoralnih projekata u Srednjoj i Istočnoj Europi austrijske biskupije Linz (OsthilfeFonds) organizirao je treći i posljednji modul obuke za povjerenike za zaštitu djece, korisnika i osoblja.

Treći modul na kojem se govorilo o prevenciji nasilja, skrbi o žrtvama, savjetovanju i izvještavanju te mentalnoj higijeni održan je 14. i 15. siječnja 2022. godine u Sarajevu. Obuku su vodile gđa. Monika Steiner-Tolić i gđa. Elisabeth Hartl, uz pomoć koordinatorice iz biskupije Linz gđe. Sigried Spindlbeck.

Na obuci su sudjelovali povjerenici iz nacionalnih i nad/biskupijskih Caritasa u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, ukupno 12 osoba. Zbog epidemiološke situacije dio sudionika je bio nazočan na obuci, a dio je sudjelovao on-line. Sudionici su prethodno završili početna dva modula obuke, prvi koji je organiziran on-line zbog aktualne epidemiološke situacije i drugi koji je organiziram koncem listopada u Baru, Crna Gora. Zahvaljujući obukama povjerenici Caritasa stekli su nove kompetenciji koje će im pomoći u izvršavanju zaduženja vezanih za zaštitu i upravljanje pritužbama.

Obuka je organizirana u okviru projekta kojeg provodi Caritas BiH u suradnji s Caritasom Crne Gore, a koji ima za cilj jačanje kapaciteta mjesnih Caritasa o zaštiti djece, korisnika i osoblja Caritasa. U sklopu projekta predviđeno je i studijsko putovanje u Austriju te organiziranje regionalnog foruma o zaštiti, a sve sukladno Menadžment standardima Caritasa Internationalis i internim procedurama mjesnih Caritasa. (caritas.ba)


long