Caritas Internationalis predstavio novi izvor za promicanje ženskog vodstva


U Vatikanu predstavljena je publikacija „Jednakost, susret, obnova: Caritasovo opredjeljenje za promicanje vodstva i sudjelovanja žena, temeljeno na vrijednostima i načelima Svetoga pisma i katoličkog socijalnog nauka“

U Generalnom tajništvu Caritasa Internationalis u Vatikanu, u četvrtak 7. ožujka 2024. predstavljena je publikacija „Jednakost, susret, obnova: Caritasovo opredjeljenje za promicanje vodstva i sudjelovanja žena, temeljeno na vrijednostima i načelima Svetoga pisma i katoličkog socijalnog nauka“, piše Informativna katolička agencija.

Novi izvor objavljen je sa željom da doprinese boljem razumijevanju crkvenog nauka o ženskom vodstvu te da prati i olakša dijalog, sudjelovanje i suradnju između članova Caritasa Internationalis i ostalih ključnih sudionika na tom polju.

Osmišljen je kao alat za Caritasovo osoblje i volontere, mjesne Crkve i zajednice te ostale dionike u području zagovaranja, humanitarnog odgovora i cjelovitog ljudskog razvoja radi jačanja osobnog, institucionalnog i razumijevanja zajednice načina na koji crkveni nauk podupire ravnopravno sudjelovanje žena u vođenju i odlučivanju na svim razinama te uloge koju vjerske organizacije mogu imati u osnaživanju žena.

Istraživanje svetopisamskog i socijalnog nauka popraćeno je svjedočanstvima, pričama i iskustvima s raznih kontinenata i primjerima dobre prakse iz cijele Caritasove konfederacije.

Predstavljanje knjige jedan je od triju događaja koje Caritas Internationalis organizira u ožujku propitujući što konkretno muškarci i žene mogu učiniti zajedno radi osnaživanja prisutnosti i uloge žena, od najnižih do razina upravljanja u Caritasovim strukturama, od Konfederacije, preko nacionalnih Caritasa, do biskupijskih i župnih razina.

Fokus događanja je na institucionalnoj predanosti, partnerstvu, i suradnji na svim razinama Konfederacije, kao i s vanjskim dionicima.

Caritas je s Australskim i Veleposlanstvom Ujedinjene Kraljevine pri Svetoj Stolici u povodu Međunarodnog dana žena, u srijedu 6. ožujka, u Kuriji Družbe Isusove u Rimu organizirao međunarodnu konferenciju Žene vođe: Prema svjetlijoj budućnosti.

Također, u utorak 19. ožujka će uz 68. zasjedanje Entiteta Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u New Yorku biti održano događanje Krhki konteksti, jake žene: Uloga religijskih vođa i vjerskih organizacija u promicanju ženskog vodstva. (caritas.ba/kta/ika)

 


long