Caritas u Bosni i Hercegovini pomaže migrantima na Balkanskoj ruti


Proteklu 2020. god pamtimo po pandemiji i migrantskoj humanitarnoj krizi u zemljama na Balkanskoj ruti, poglavito u Bosni i Hercegovini. Pandemija COVID-19, zatvaranje granica i zatvaranje brojnih djelatnosti, utjecali su na mnogo aspekte života, a samim time i na migrantsku populaciju u Bosni i Hercegovini.

Zatvaranje granica je onemogućilo ulazak većeg broja migranata u Bosnu i Hercegovinu, a ograničenje kretanja, njihovo izmještenje s jednog područja na drugo unutar Bosne i Hercegovine. Usprkos prisutne pandemije, i otežavajućih okolnosti Caritasi u BiH nastavili su s aktivnostima pružanja pomoći migrantima i dostavom hrane, higijenskih potrepština, obućom, odjećom, vrećama za spavanje, te pružanjem usluga praonice rublja u migrantskim kampovima.

Detaljan pregled djelovanja Caritasa u BiH možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Pregled djelovanja Caritasa u BiH – potpora migrantima na Balkanskoj ruti – hrvatski jezik

Pregled djelovanja Caritasa u BiH – potpora migrantima na Balkanskoj ruti – engleski jezik


long