Caritas Zagrebačke nadbiskupije obilježio Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece i Međunarodni dan dječjih prava


U povodu 19. studenoga, kada se obilježava Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece, i 20. studenoga, kada se obilježava Međunarodni dan prava djece, Caritas Zagrebačke nadbiskupije u suradnji s uredom Pravobraniteljice za djecu organizirao je 15. studenoga u prostorima Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu za djelatnike Caritasa edukaciju o temi „Dječja prava i zaštita najboljeg interesa djeteta”.

U pozdravnom govoru ravnateljica Caritasa s. Jelena Lončar podsjetila je okupljene na tužnu stvarnost kako su različiti vidovi zanemarivanja, nasilja nad djecom i njihova izrabljivanja prisutni i danas, kako u svijetu tako i kod nas, zbog čega „zaštita dječjih prava mora biti imperativ ne samo onima koji po svojoj profesiji i zvanju rade s djecom, nego svakom čovjeku”.

Zahvalivši pravobraniteljici za djecu što se sa suradnicima rado odazvala zajedno s Caritasom obilježiti te važne datume, istaknula je da se Caritas svojim djelovanjem i aktivnostima zauzima za zaštitu i pravo svakog djeteta prvenstveno na život, a potom i na odrastanje u zdravoj i sigurnoj sredini.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević zahvalila je na pozivu za tu prigodnu edukaciju te je istaknula: „Konvencija naglašava kako su zapravo svi dionici u društvu dužni razvijati pozitivno okruženje za dijete, odnosno okruženje u kojemu će se djetetu osigurati sva prava ali isto tako i dostupnost usluga, informacija, odnosno sadržaja, koji su važni za njegov razvoj. U postizanju tih ciljeva kao putokaz nam trebaju služiti četiri temeljna načela ‘Konvencije o pravima djeteta’: načelo zaštite od diskriminacije ili načelo nediskriminacije; preživljavanje i razvoj djeteta; zaštita najboljeg interesa djeteta te participacija odnosno sudjelovanje djece, pri čemu zaštita najboljeg interesa djeteta treba imati prednost u svim aktivnostima svih dionika – ne samo profesionalaca, već i roditelja – odnosno svih koji dolaze u kontakt s djetetom.”

Nakon pozdravnih riječi savjetnica pravobraniteljice Lidija Petrović održala je predavanje o načelu zaštite najboljeg interesa djeteta putem Zoom platforme (on-line) omogućivši pritom interaktivno uključivanje sudionika. (caritas.ba/ika)


long