Četvrti sastanak nacionalne radne grupe za zagovaranje osoba s invaliditetom


Četvrti susret neformalne radne skupine za zagovaranje prava OSI u BiH održan je od 23. do 25. lipnja u Neumu.

U okviru projekata EMPOWER i SOCIETIES 2 koje provodi Caritas Bosne i Hercegovine zajedno s partnerima, a financira Europska unija u Neumu su se okupili predstavnici organizacija osoba s invaliditetom iz sedam lokalnih radnih grupa projekta EMPOWER i predstavnici organizacija projekta SOCIETIES 2, projektno osoblje, te predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije i OSCE-a.

Na sastanku su predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice pružili svoju potporu aktivnostima zagovaračke grupe i dogovorena je buduća suradnja u procesu zagovaranja svih inicijativa u skladu s Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. S predstavnicima OSCE-a je dogovoren sastanak sa Centralnom izbornom komisijom BiH, te veći angažman osoba s invaliditetom u izbornom procesu.

Najvažniji zaključci koji su doneseni tijekom sastanka su da je potrebno uputiti inicijativu prema Parlamentarnoj skupštini BiH za formiranje novog neovisnog vijeća. Također, zaključeno je da Nacionalna radna grupa učiniti zajedničke korake za podnošenje inicijative za izmjenu zakona o sigurnosti prometa BiH iz područja invaliditeta, inicijative za prilagodbu pristupačnosti institucija na držanoj razini, te inicijative o unapređenju komunikacijske pristupačnosti javnih medija.

Konačno, na sastanku se razgovaralo i o dodatnom jačanju kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom, kao i o pitanju diskriminacije. Naredni susret Grupe je planiran za mjesec rujan 2022. godine.

Projekt SOCIETIES 2 koji se provodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu i projekt EMPOWER koji implementira Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s Udrugom ProReha, Udrugom Fenix, Savezom slijepih Republike Srpske i Udrugom Vedri osmijeh, imaju za cilj jačanje organizacija osoba s invaliditetom. (caritas.ba)


long