Hrvatski Caritas potpisao Memorandume o razumijevanju


U cilju provedbe projekta ˝Zbrinjavanje potreba osoba iz Ukrajine koje u RH ostvaruju zaštitu temeljem EUTD u mreži nad/biskupijskih Caritasa˝,

U cilju provedbe projekta ˝Zbrinjavanje potreba osoba iz Ukrajine koje u RH ostvaruju zaštitu temeljem EUTD u mreži nad/biskupijskih Caritasa˝, financiranom od strane Catholic Relief Services (CRS) iz Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatski Caritas je potpisao Memorandum o sporazumijevanju s Caritasom biskupije Krk, Caritasom Dubrovačke biskupije, Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, Caritasom Varaždinske biskupije, Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije, Caritasom Riječke nadbiskupije te Provincijom franjevaca trećoredaca glagoljaša.

Memorandumi su sklopljeni s ciljem reguliranja sadržaja i uvjeta potpore provedbe projekta financiranog od strane Catholic Relief Services namijenjenog podmirenju troškova provedbe aktivnosti integracije, poboljšanju stambenih životnih uvjeta tražitelja/korisnika zaštite, pružanju psihosocijalne podrške, kao i pokrivanju operativnih troškova provedbe aktivnosti namijenjenih izbjeglim osobama iz ratom zahvaćenih prostora Ukrajine.

Hrvatski Caritas je provoditelj pilot projekta sukladno ugovoru sklopljenim 03. lipnja 2022. godine s Catholic Relief Services (CRS) iz Sjedinjenih Američkih Država u visini od 663.747 USD namijenjenih zbrinjavanju Ukrajinskih izbjeglica na prostoru Republike Hrvatske. (caritas.ba/caritas.hr)


long