Izjava Caritasa Europa nakon smrti predsjednika Davida Sassolija


Caritas Europa s velikom je tugom jutros saznao za smrt gosp. Davida Sassolija, predsjednika Europskog parlamenta.

„Predsjednik Sassoli bio je duboko ukorijenjen u vrijednostima koje dijelimo kao Caritas, sa srcem za ljude koji se suočavaju s marginalizacijom i isključenošću, te strastven u svom radu za koheziju i solidarnost u Europi i globalno. Caritas Europa je duboko zahvalan za život predsjednika Sassolija i predano djelovanje prema općem dobru,“ kazao je mons. ddr. Michael Landau, predsjednik Caritasa Europa

Prošlog srpnja Caritas Europa susreo se s predsjednikom Sassolijem kako bi razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa, kao što su utjecaj COVID-19 na siromašne ljude, potrebu za brzim globalnim uvođenjem cjepiva, ulogu socijalnih usluga tijekom pandemije i potrebu za sigurne i legalne putove u Europu.

„Izgubili smo prijatelja i velikog europskog vođu. Naše misli i molitve su s obitelji predsjednika Sassolija i voljenima. Počivaj u miru,“ kazala je Maria Nyman, glavna tajnica Caritasa Europa. (caritas.ba)


long