Kupite Caritasove bilježnice!


Ususret obilježavanju Dana Caritasa Dubrovačke biskupije 24. rujna biskupijski Caritas organizira niz karitativnih akcija, a prikupljena novčana sredstva bit će namijenjena za zadovoljenje potreba povećanog broja Caritasovih korisnika. Prva akcija vezana je uz početak nove školske godine.

Caritasove bilježnice

Caritasove bilježnice

Biskupijski Caritas će preko župa u nedjelju 5. rujna nakon misnih slavlja ponuditi Caritasove bilježnice (format A5, bijele i bordo boje) koje na naslovnici imaju upečatljive poruke ljubavi. Svi koji na taj način žele pomoći, moći će uzeti Caritasove bilježnice i donirati novčani prilog, te ponijeti sa sobom lijepe i poticajne poruke ljubavi.  

„Ponudom Caritasovih bilježnica želimo među našim sugrađanima proširiti sliku o djelovanju i smislu djelovanja Caritasa. Caritas nije samo mjesto gdje se dariva odjeća i obuća koja se više ne nosi ili mjesto gdje potrebiti mogu mjesečno dobiti pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama ili gdje mogu dobiti medicinska pomagala“, objašnjavaju iz biskupijskog Caritasa. „Caritas je puno više od toga. On je ljubav Božja koja otvara oči svakom od nas i potiče nas na kreativno djelovanje za druge s ljubavlju. To je neprestana ljubav koja nam pomaže prepoznavati razne vrste potreba bližnjih i pomagati kako možemo. Bilježnice s porukom ljubavi žele biti vidljivi poticaj i ohrabrenje svima koji ih ‘kupe’ da i sami u svojim sredinama nastave činiti djela ljubavi.“

Uplate na tu namjenu također se mogu izvršiti na račun Caritasa Dubrovačke biskupije IBAN: HR8024070001100367971 uz naznaku “prigodna akcija – Caritasove bilježnice”. (ika/caritas.ba)


long