Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa


13. listopada obilježava se na inicijativu UN-a od 1989., a ove godine posvećen je jačanju suradnje sa zemljama u razvoju kako bi značajno smanjile svoje štete i gubitke

Tijekom treće svjetske konferencije UN-a o smanjenju rizika od katastrofa 2015. u japanskom Sendaiju, naglašeno je kako katastrofe uzrokuju najteže posljedice na lokalnoj razini uzrokujući značajne gubitke i štete te je stoga lokalnoj razini potrebno hitno jačanje kapaciteta.Okvir Sendai orijentira se na pojedince i u pristupu smanjenju rizika od katastrofa ne razlikuje djelovanje prema “veličini” katastrofa uzrokovanih bilo ljudskim djelovanjem ili prirodnim prijetnjama.

Ciljevi Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015 .- 2030. su:

  • značajno smanjiti smrtnost, na globalnoj razini, uvjetovanu katastrofama do 2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.
  • značajno smanjiti broj stradalih ljudi, na globalnoj razini, od katastrofa do 2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.
  • smanjiti direktnu ekonomsku štetu u odnosu na BDP do 2030.
  • značajno smanjiti štete od katastrofa na kritičnoj infrastrukturi i prekid javnih usluga, između ostalog, zdravstvenih i obrazovnih institucija izgradnjom (jačanjem) njihove otpornosti do 2030.
  • značajno povećati broj zemalja s nacionalnom i lokalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa
  • značajno ojačati međunarodnu suradnju sa zemljama u razvoju kroz prikladne i održive potpore njihovim aktivnostima na implementaciji Sendai okvira do 2030.
  • značajno poboljšati dostupnosti i pristup sustavima ranog upozoravanja, informacijama o smanjenju rizika od katastrofa i procjenama rizika, svima, do 2030.

Na svjetskoj razini posljednjih desetljeća broj katastrofa i s njima povezanih ljudskih i materijalnih gubitaka neupitno u porastu. Katastrofe, od kojih su mnoge pojačane utjecajem klimatskih promjena, negativno utječu na ulaganje u održivi razvoj i postizanje željenih ishoda. Iznenadne katastrofe uzrok su raseljavanju milijuna ljudi svake godine i pokretači su velikih migracija.

Caritas Bosne i Hercegovine je u povodu današnjeg dana izradio obiteljski plan za izvanredne situacije kroz projekt Izgradnje kapaciteta Caritasovog osoblja, kojeg financira EU Aid Volunteers. Obiteljski plan zajedno sa slikovnicom Pripremimo se s Hermanom za djecu biti će podijeljen roditeljima i djeci vrtićkog uzrasta u Banja Luci i Sarajevu.

(caritas.ba)


long