Obnova Doma za smještaj studentica Pedagoške akademije u Petrinji


Djelatnici Hrvatskog Caritasa obišli su u utorak 12. rujna Dom za smještaj studentica Pedagoške akademije u Petrinji, na kojem su radovi konstrukcijske obnove nakon potresa na Banovini 2020. pri kraju.

Sestre Kćeri Božje ljubavi pastoralno djeluju u Petrinji, a u njihovim je prostorijama već godinama smješten Dom. Tijekom obilaska izraženo je zadovoljstvo izvedenim građevinskim radovima, koji će omogućiti primjeren smještaj studenticama tijekom studija na Pedagoškoj akademiji.

Hrvatski Caritas osigurao je sestrama Kćeri Božje ljubavi u Petrinji financijsku pomoć od 172.539,65 EUR, potrebnu da bi se obnovljeni Dom pri samostanu iznova vratio u funkciju te kako bi Kćeri Božje ljubavi u Petrinji mogle nastaviti djelovati služeći studenticama Pedagoške akademije, navodi se u izvještaju Hrvatskog Caritasa. (caritas.ba/ika)


long