Obraćanje medijima povodom Nedjelje Caritasa


Nedjeljom Caritasa želimo pozvati čovjeka na rast u njegovom ljudskom dostojanstvu kroz ostvarenje ljubavi i uz prihvaćanje i poštivanje drugoga!

Foto: kta

Foto: kta

Uz Nedjelju Caritasa u Bosni i Hercegovini u petak, 10. prosinca 2021. god., Caritas Bosne i Hercegovine organizirao je konferenciju za novinstvo u Sarajevu u prostorijama Rezidencije vrhbosanskog nadbiskupa. 
Medijima se najprije obratio predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko kardinal Puljić. U svome obraćanju, u središtu je bio ovogodišnji moto „Caritas u životu zajednice i pojedinaca, između ostalog je istaknuo: „… I ove godine želimo svima nama posvijestiti pastoralnu dimenziju ljubavi kako u osobnom životu tako i u životu zajednice. U Zbornoj molitvi 25. nedjelje kroz godinu molimo: 'Bože sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu'. Sv. Ivan apostol napisa: 'Upoznali smo ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi u Bogu ostaje i Bog u njemu' (1 Iv 4,16). Na temelju ove Božje riječi valja nam izvući zaključak za život u vjeri i poći u školu ljubavi naše svakodnevice.
Svaki pojedinac raste u obitelji koja je zajednica ljubavi. Prva škola u kojoj čovjek uči ljubiti je obiteljsko gnijezdo kao zajednica ljubavi. Za tu školu je važno ozračje ljubavi koja treba vladati u obitelji. U obiteljima s djecom još od ranog djetinjstva uči se cjelokupni život dijeliti s drugima, ponajprije sa svim članovima obitelji, a onda i u svim našim ovozemaljskim okruženjima. Roditelji već od djetinjstva poučavaju djecu kako treba sve dijeliti s drugima i kako stalno rasti u nesebičnosti i otvorenosti za ljubav. U ovom ozračju javnog mišljenja, koje često nameće kriterije sebičnosti, nije lako odgajati u ljubavi i solidarnosti. Prepuštajući djecu da ih odgaja televizija ili mediji putem elektroničkih sredstava, usvajaju se načela sebičnosti, bez kriterija vrednota, iz kojega raste nasilje. Zato je prevažno shvaćanje kršćanske formacije u našim obiteljima. Ako dijete nije naučilo ljubiti, nije naučilo živjeti. Kao pojedinci upućeni smo na ljudsko izrastanje sa sposobnošću ljubiti i voljeti sebe i svoje okruženje, zatim u svoje okruženje stalno unositi duh solidarnosti i zauzetosti za čovjeka i za okoliš s pouzdanjem u Boga koji je sama ljubav. Tko uspije u školi ljubavi, taj će uspjeti u svome životu.
Bog nas je stvorio iz ljubavi i za ljubav i na nju smo svi upućeni. Nitko od nas nije dovoljan sam sebi. Bog je stvarajući čovjeka uputio ga na čovjeka, na sva stvorenja i na Boga. Svaki čovjek sebe ugrađuje u zajedništvo stvorenja i stvorenoga putem ljubavi, raspoloživosti i prihvaćanja drugoga bez obzira kakav on uistinu jest. 
Nedjeljom Caritasa želimo pozvati čovjeka na rast u njegovom ljudskom dostojanstvu kroz ostvarenje ljubavi, kroz prihvaćanje i poštivanje drugoga. Time zapravo postajemo graditelji zajedništva, jer sebe darujemo kroz komunikaciju ljubavi. Svi uočavamo toliko toga negativnog oko nas i u javnom stavu i razmišljanju. Nema koristi proklinjati tamu, nego smo pozvani paliti svjetlo ljubavi, darivanja, solidarnosti i uzajamnog poštivanja. Time rastemo u svojoj ljudskosti i razgonimo tamu mržnje, sebičnosti i agresivnog relativizma. Ako sav svoj zakon svedemo na ljubav prema Bogu i bližnjemu, tada kroz življenu kršćansku ljubav ispunjavamo u potpunosti sav Božji zakon. 
Kada govorimo o Caritasu često mislimo samo na materijalnu karitativnu pomoć: kruha i ruha. Znamo da u Evanđelju Isus veli: 'Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta' (Mt 4, 4). Čovjek je duša i tijelo. U središtu nije samo karitativna briga za tijelo, nego i za dušu. Tko zrači ljubavlju donosi jedno ozračje koje svaki čovjek razumije i biva obasjan jednim novim svjetlom. Mi trebamo jedni druge kao ljude koji nas prihvaćaju, razumiju, koji su spremni tješiti Božjom riječju. Zato se kaže da nitko nije tako bogat da ne trebao dijeliti ljubav s drugima, niti tako siromašan da ne može dati sebe kroz ozračje ljubavi…“
Zatim se obratio ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević, a svoje razmišljanje usmjerio je na predstavljanje cjelokupnog djelovanja Caritasa u BiH, posebno Caritasa Bosne i Hercegovine, tijekom ove 2021. godine koje je bilo opterećeno prisutnom pandemijom COVID-19. Istaknuo je najvažnije sadržaje: „…I ove godine uz predstojeću Nedjelju Caritasa svima Vama, ma gdje bili i živjeli, mi iz Caritasa Bosne i Hercegovine želimo izreći iskrenu ljudsku zahvalnost, kršćanske, vjerničke i svećeničke molitve zahvale za Vašu konkretnu molitvenu i materijalnu karitativnu potporu kako za bližnjega u nevolji tako i prema Caritasu kao službenoj karitativnoj ustanovi opće, svake mjesne Crkve i svake župne zajednice, posebno u našoj ovozemaljskoj Domovini.
Tijekom prošle i ove godine Caritas BiH, uz brojne pripreme, trebao je proslaviti 25. obljetnicu postojanja, ali su se usprkos pripremljenih sadržaja čekala bolja i za zdravlje prihvatljiva vremena kako bi se proslava mogla održati bez bilo kakvih zdravstvenih posljedica za sudionike. U takvoj situaciji bili smo odgovorni i držali smo se svih državnih, medicinskih i crkvenih odredbi kako bismo odgovorno sagledali vlastitu situaciju, uz naputke i iskustva Caritasa Internationalis (Vatikan) i Caritasa Europa (Bruxelles).
Ovogodišnja Nedjelja Caritasa ima za moto 'Caritas u životu pojedinca i zajednice'! Plod je to odluke Upravnog vijeća Caritasa BiH s ovogodišnje svibanjske sjednice. I ove godine na sve crkvene adrese na vrijeme su poslani pripremljeni animacijski materijal: prigodni plakat, Molitvu vjernika, poruku predsjednika Caritasa BiH Vinka kardinala Puljića, popratno razmišljanje ravnatelja Caritasa BiH i zidni Katolički imendanski kalendar za 2022. godinu. Svi spomenuti materijali dostupni su i u PDF-u na mrežnoj stranici Caritasa BiH (www.caritas.ba), Katoličke tiskovne agencije (www.ktabkbih.net) i na drugim mrežnim stranicama Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini koje se na to odluče.“
Pozvao je da „učinimo sve kako bi, uz liturgiju i naviještanje, i Caritas postao i ostao dio temeljenog poslanja naše Crkve, posebno naših župnih zajednica, naših obitelji i svih prijatelja Caritasa. Činjenica je kako je liturgija uz sve ovovremene oscilacije još uvijek u središtu našeg svakodnevnog vjerničkog življenja, a naviještanje Radosne vijesti i Caritas, nažalost, uglavnom imaju prigodni karakter.“
Kazao je kako smo svjesni “kako neočekivana događanja i pojave, kao što su tijekom minulog vremena bili potresi, poplave i suše, zatim prisutna pandemija Covida-19 budili su i pozivala svakoga od nas na odgovorno postupanje i činjenje vezano za mjesto i ulogu naših Caritasa na svim razinama kako u životu pojedinaca tako i u životu svih naših zajednica. Ono što je najlošije jesu razmišljanja koja dovode u pitanje smisao i opravdanost postojanja Caritasa s riječima kako je vrijeme rata i poraća prošlo, a onda i izjave kako nam Caritas nije toliko potreban. Pri tom se zaboravlja činjenica kako ćemo uvijek imati siromaha i potrebnih, a širina karitativnog djelovanja stalno se povećava kako sadržajno tako i prostorno. Od nestanka bezbožnog komunističkog sustava i ponovnog zaživljavanja kakve takve demokracije stvarana je slika karitativnog života i rada u našoj Crkvi kroz Caritas: razne karitativne aktivnosti prikupljanja i dijeljenja hrane, odjeće i lijekova dobivenih iz zemalja uglavnom europskog kontinenta. Stvarana je, nažalost, uglavnom kultura primanja i prava svih na pristiglu karitativno-humanitarnu pomoć, bez obzira na našu osobnu, kolektivnu i socijalnu sliku. Koliko će vremena još proći dok se u svakome od nas i u svim našim ustanovama ne promijeni kriva slika potrebe Caritasa i u svakome od nas izgradi osjećaj odgovornosti za bližnjega u nevolji uz nadilaženje svih naših ovozemaljskih granica: pripadnik samo moje ovozemaljske Domovine, moga naroda, moje nad/biskupije, moje provincije, moje župne zajednice i moje obitelji.“
Na kraju svoga razmišljanja pozvao je sve „kako pojedince tako i zajednice, na odgovorno karitativno činjenje kako bismo ovogodišnju Nedjelja Caritasa učinili animacijskim danom molitve, karitativnog darivanja i buđenja kako pojedinaca tako i naših zajednica. Budimo stalna molitvena i materijalna potpora našim Caritasima. Siromašnih i potrebnih imamo i imat ćemo u svojoj svakodnevnici i zato ne zatvarajmo oči i uši pred vapajima siromašnih i potrebnih. Neka naše karitativno činjenje bude plod osobne vjere u Boga i ljubavi prema bližnjem u nevolji.“ Na kraju je svima u tuzemstvu i inozemstvu izrekao veliko ljudsko hvala, vjerničke i svećeničke molitve zahvale za sve molitve i darove koje su, od zadnje Nedjelje Caritasa pa do današnjeg dana, slali kao konkretnu potporu djelovanju Caritasa na svim razinama.“
Djelatnica Caritasa BiH gđica Dijana Muzička svoju pozornost usmjerila je na pomoć migrantima koju daje Caritas u Bosni i Hercegovini nacionalni i biskupijski. Kazala je kako je „kroz Bosnu i Hercegovinu pristiglo je preko 82.707 migranata, izbjeglica i tražioca azila. Njihovo zadržavanje u Bosni i Hercegovini ovisi o njihovim željama kao i propusnosti europskih granica, u rasponu od 7 dana do 3 godine. Prema izvješćima UNHCR-a, 211 osoba čeka na azil, 56 osoba živi u BiH s priznatim statusom izbjeglice, a 52 osobe sa statusom supsidijarne zaštite. U ovoj godini od 1. siječnja 2021. do danas pristiglo je oko 16.000 osoba. U brojevima prednjače osobe iz Afganistana, Bangladeša i Pakistana.
Caritas u Bosni i Hercegovini od prvog dana, temeljem odluke Upravnog vijeća Caritasa BiH i biskupijskih tijela uprave, uključeni su u pomaganje ljudima u pokretu kroz usluge, humanitarnu pomoć, smještaj kao i omogućavanje kvalitetnijeg života tijekom boravka u Bosni i Hercegovini.
Caritas ima tri praonice rublja u regijama Bihać, Tuzla i Sarajevo, a koje vode Caritas biskupije Banja Luka i Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, te svakodnevno pružaju usluge pranja i sušenja rublja. U ovoj godini od siječnja do studenog 2021. godine pruženo 40.434 usluga. Od početka do kraja 135.536 usluga. Procjena je da je kroz ovo razdoblje najmanje 70.000 korisnika kroz jednu ili više praonica Caritasa koristio uslugu.
Veliki dio rada Caritasa u BiH usmjeren je na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, kao što su hrana, higijena, obuća i odjeća, vreće za spavanje itd. Hrana se dijelila ili se još uvijek dijeli ovisno o programu i raspoloživim sredstvima, ali svakako treba napomenuti da su to topli obroci koje je Caritas Vrhbosanske nadbiskupije dijelio kroz Kompasov dnevni centar u Sarajevu. Caritas biskupije Banja Luke hranom je opskrbljivao kuhinju Crvenog križa u Bihaću za tople obroke u prihvatnom centru Lipa. Povremene donacije u hrani Caritas BiH je dostavljao na punkt Velečevo u Ključu.
Uz hranu dijeljene su vreće za spavanje, tenisice, majice, ruksaci, donji veš, cipele i druge osnovne odjevne predmete na svim lokacijama izvan i u prihvatnim centrima. Ukupno je podijeljeno više od 10.000 različitih paketa od početka 2021. godine, dok je od početka do sada ta brojka dostigla skoro 60.000 paketa i artikala.
 Društveni život ljudi u pokretu nije svagdanji, niti zadovoljava potrebe jedne osobe. Svakako da nije moguće zadovoljiti sve društvene potrebe, ali neke od njih se zadovoljavaju kroz društvene kutke i Drop In centar. Društveni kutci i Drop In svakodnevno dijele tople napitke, provode individualne i grupne aktivnosti, sportske i društvene događaje. Oba kutka u regiji Sarajevo provode se u suradnji s Nadbiskupijskim centrom za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije, talijanskom organizacijom IPSIA i Muzejom raznog djetinjstva.
Zajedno sa talijanskom organizacijom Ipsia, Caritas biskupije Banja Luka u prihvatnom centru Lipa kod Bihaća započeo je gradnju dvije veće prostorije za organizaciju aktivnosti za migrante sredstvima koje je donirao papa Franjo i talijanski biskupijski Caritas Ambrozijana. 
U posljednje vrijeme Caritas proširuje svoju djelatnost na rad s djecom i mladima, nudeći pomoć u školskim zadacima, edukacije rada na računarima, tečajeve jezika kao i druge socijalne vještine. U isto vrijeme činjenica je da su potrebe lokalne zajednice velike i da je neophodno napraviti bolje uvjete u lokalnim zajednicama u kojima migranti žive. 
Caritas podržavaju Caritasi iz Italije, Španjolske, Slovenije, Austrije, Amerike, ali i pojedinačne privatne donacije iz Švedske, Latter-Saint-Day humanitarne organizacije, Veleposlanstva Malteškog reda, Ministarstva vanjskih poslova Slovenije, Ministarstva inozemnih poslova Austrije i mnogih drugih. Mrežu partnerskih organizacija Caritas je gradio tri godine. Danas je to jedno stabilno partnersko okruženje u kojem svi partneri zajedno s Caritasom imaju isti cilj, a to je pomoći i vratiti dostojanstvo ljudima u pokretu. Partneri koji podržavaju rad Caritasa su svakako, Ministarstvo sigurnosti BiH, Služba za poslove sa strancima, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i UN agencije. Zajednički s Caritasom u BiH, (Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Vrhbosanske nadbiskupije i Caritas biskupije Banja Luka), implementiraju aktivnosti Centar za rad u zajednici Puž, Snaga žene, Merhamet, IPSIA, Centar za pastoral mladih 'Ivan Pavao II' Vrhbosanske nadbiskupije i Muzej ratnog djetinjstva.“
Iskrena zahvala prisutnim gledanim, slušanim i pisanim medijima. Međutim, nitko od sarajevskih medija nije pokazao zanimanje za ovo obraćanje medijima Caritasa BiH! (caritas.ba)


long