Održan Boot Camp projekta WEL.COME


Posljednja aktivnost prve faze projekta WEL.COME, Boot Camp održan je u periodu od 15. do 18. studenog 2021. godine u hotelu Blanca na Vlašiću.

Na Boot Camp-u su sudjelovali predstavnici nevladinih organizacija koji su stečeno znanje tijekom prva tri treninga iskoristili za razvoj ideja, kao i za izradu poslovnih planova.

Projekt Wel.Come promovira kulturu socijalne ekonomije u Bosni i Hercegovini, kao bitnog elementa društva i njene uloge u lokalnom razvoju i unapređivanju položaja osoba u društvu, posebno ranjivih kategorija. U Bosni i Hercegovini projekt provode Caritas Bosne i Hercegovine, Youth for Peace i Univerzitet u Sarajevu - Ured za potporu studentima (UPS!), a provodi se uz financijsku potporu provincije Friuli-Venezia-Giulia iz Italije.

Trener gosp. Almir Paočić vodio je sudionike kroz proces dizajniranja poslovnog plana. Na početku, sudionici su imali priliku čuti o osnovama poslovnog plana, opisu proizvoda i usluge, istraživanju tržišta, kao i o konkurenciji. Nadalje, sudionici su dobili sve potrebne informacije o pravnom i financijskom aspektu poslovanja. Zadnji dio Boot Camp-a je bio rezerviran za praktični rad tijekom kojeg su sudionici, uz pomoć trenera, pisali poslovni plan za svoje ideje.

„Ovaj Boot Camp bio je veoma koristan za mene, puno toga sam naučila o poduzetništvu, što do sada nisam znala. Što se tiče mog poslovnog plana, veoma sam zadovoljna, samim tim što mi je trener pomogao da razvijem dodatno neke segmente koji mi nisu bili jasni.“, izjavila je Naida Stupar, članica Ureda za potporu studentima, koja u budućnosti želi otvoriti svoju fizioterapeutski studio te na taj način doprinijeti profesionalnoj rehabilitaciji i inkluziji osoba s invaliditetom.

Gosp. Haris Kanlić, predstavnik Greens-a, društvenog biznisa za uzgoj i prodaju mikropovrća i začinskog bilja, u vlasništvu organizacije ProReha koja se bavi rehabilitacijom, zapošljavanjem i posredovanjem pri zapošljavanju osoba s invaliditetom je podijelio svoje utiske: „Veoma sam zadovoljan Boot Camp-om i načinom na koji je organiziran. Doprinio je razvoju ideje i unapređenju samog načina pokretanja naše poslovne ideje. Također sam zadovoljan što smo uspjeli iskombinirati sve vrijednosti socijalnog poduzetništva, a da se pri tome fokusiramo na isplativost poslovne ideje.“ O nastavku projekta gosp. Kanlić kaže: „Očekujem da će naš poslovni plan zadovoljiti komisiju za izbor 5 najboljih ideja i da ćemo moći nastaviti sa daljim edukacijama kako bi usavršili poslovnu ideju i na kraju svakako dobili potporu koji će nam dosta značiti u ovoj početnoj fazi poslovne ideje.“

Gosp. Almir Paočić, direktor Centra za edukaciju i obrazovanje je tijekom Boot Camp-a predstavnicima nevladinih organizacija pružao mentorsku potporu pri izradi njihovih biznis planova: „Boot camp poslovnih ideja u sklopu Wel.Come projekta je odlična ideja, te predstavlja nastavak nastojanja civilnog sektora da pomogne razvoju poduzetništva mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i to je nešto što se svakako treba podržati. Osnivanje ovakvih poduhvata predstavlja koncept razvoja jedne ekonomije, privrede u cjelini. Stoga, iskreno se nadam da će ovi mladi koji se trenutno nalaze na Boot Camp-u zaista razviti svoje poslovne poduhvate neovisno od financijske podrške koju mogu dobiti. Što se tiče entuzijazma učesnika i generalno kvalitete njihovih poslovnih ideja, mogu da kažem da su sve poslovne ideje izuzetno kvalitetne i kreativne, te se nadam  da su nastale kao produkt nekog vlastitog razmišljanja, istraživanja i da su temeljene na prethodnim iskustvima. Stoga se nadam da ćemo, ukoliko sudionici ovog Boot camp-a budu istrajali u razvoju svojih poslovnih ideja, u narednih par godina imati barem desetak novih kompanija na području Bosne i Hercegovine, sa najmanje dvadesetak zaposlenih.“

Nakon Boot Campa slijedi druga faza projekta u koju će nakon selekcije ući pet najboljih, prethodno razrađenih poslovnih ideja i pratećih planova. U drugoj fazi projekta predstavnike nevladinih organizacija očekuje praksa u lokalnim tvrtkama koje rade u istom ili sličnom polju djelovanja, kao i studijska posjeta Italiji. (caritas.ba)


long