Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta DISC


Caritas BiH s partnerima organizirao prvi sastanak Upravnog odbora projekta DISC, koji se realizira uz financijsku potporu Europske unije

U Sarajevu je u četvrtak, 7.3.2024.godine, održan prvi sastanak Upravnog odbora (Steering group) projekta DISC, koji se realizira uz financijsku potporu Europske unije te Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. U okviru ovog projekta, Caritas BiH će, s partnerima, raditi na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom i jačanju kompetencija organizacija osoba s invaliditetom.

Prvom sastanku Upravnog odbora projekta DISC prisustvovali su predstavnici partnerskih organizacija na projektu te predstavnik Ureda za europske integracije Vlade F BiH. Upravni odbor će u naredne tri godine biti zadužen za strateško upravljanje te interno praćenje  projekta.  Tijekom sastanka usvojeni su važni projektni dokumenti te je napravljen pregled projektnih aktivnosti i indikatora kroz Logički okvir. Diskusija se vodila oko organizacije predstojećih aktivnosti: Info sesije, sjednica Skupštine i Upravnog odbora Unije, Kongres za osobe s invaliditetom, zatim istraživanje o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH kao i realizacija programa izgradnje kapaciteta te formiranje radne grupe za zagovaranje. Sastanak je završio s nizom konstruktivnih prijedloga i ideja koje se trebaju realizirati u narednom razdoblju. Naredni sastanak Upravnog odbora planiran je za  srpanj 2024. godine u Banja Luci.

Projekt DISC provodi Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno s partnerima: Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh iz Mostara, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, Unijom organizacija osoba s invaliditetom u BiH i Savezom slijepih Republike Srpske. Projekt je započeo 1. veljače 2024. godine i trajat će do 31. siječnja 2027. godine, a provodit će se na području cijele Bosne i Hercegovine. (caritas.ba)


long