Održan sastanak Vijeća za zaštitu djece i ranjivih skupina i Odbora za pritužbe


Sastanak Vijeća za zaštitu djece i ranjivih skupina i Odbora za pritužbe bio je daljnji korak u nošenju odgovornosti za djecu i ranjive skupine u Caritasu u BiH!

Temeljem usvojenog Priručnika za zaštitu korisnika, osoblja i suradnika Caritasa u Bosni i Hercegovini, te odgovornostima koje predviđa za članove povjerenstva za zaštitu djece i ranjivih skupina i pritužbe, održan je virtualni sastanak Vijeća za zaštitu djece i ranjivih skupina i Odbora za pritužbe. Sastanak je održan u utorak, 1. lipnja 2021. god., uz pomoć platforme za video i audio sastanke pod imenom „Zoom Meeting“. Tema sastanka bila je pregled praćenja odredbi Priručnika za zaštitu korisnika, osoblja i suradnika Caritasa u Bosni i Hercegovini, razmjena informacija i unapređenje zaštite. Na sastanku se također govorilo i o aktivnostima koje podrazumijevanju dodatno educiranje članova Vijeća za zaštitu djece i ranjivih skupina i Odbora za pritužbe, kao i drugim aktivnostima kojima Caritas u Bosni i Hercegovini uz potporu Osthilfefonds biskupije Linz iz Austrije želi zaštititi korisnike, uposlenike i volontere od uznemiravanja i nasilja bilo koje vrste, ali i zaštititi sam Caritas.

Sastanku su nazočili članovi Vijeća za zaštitu djece i ranjivih skupina: mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH i član Upravnog vijeća Caritasa BiH, te povjerenice za zaštitu djece i ranjivih skupina gđa Martina Bošnjak Rajič iz Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, gđa Dragana Peka Guska iz Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, gđa Slavica Jukić iz Caritasa biskupije Banja Luka i gđa Ivona Vidačković iz Caritasa BiH. Dodatno, sudjelovali su i članovi Odbora za pritužbe: mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH i član Upravnog vijeća Caritasa BiH, te povjerenici za pritužbe: gđa Ivana Čavrag iz Caritasa biskupije Banja Luka, gđa Sanja Mijatović iz Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, gosp. Blaženko Tikvić iz Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i gosp. Kristijan Hrgić iz Caritasa BiH.

Priručnik za zaštitu korisnika, osoblja i suradnika Caritasa u Bosni i Hercegovini

(http://caritas.ba/upload/file/Dokumenti/Prirucnik_od_4_i_5_11_2019.pdf) (caritas.ba)


long