Održana ovogodišnja virtualna Regionalna konferencija Caritasa Europa


I ovogodišnja Regionalna konferencija bila je opterećena prisutnošću pandemijom COVID-19 u Europi i svijetu!

Regionalna konferencija Caritasa Europa

Regionalna konferencija Caritasa Europa

Umjesto u Andori, kako je dogovoreno i izglasano još na Regionalnoj konferenciji Caritasa Europa održanoj u Rimu, 19. svibnja 2020. god., zbog prisutne pandemije korona virusa COVID-19 diljem svijeta i u Europe održana je od 11. do 12. svibnja 2021. god. ovogodišnja virtualna Regionalna konferencija Caritasa Europa. Ovaj način održavanja konferencije tjednima je pripremana, a održana je uz pomoć platforme za video i audio sastanke pod imenom „Zoom Meeting“. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici 46 nacionalnih Caritasa koji su članovi Caritasa Europe. Caritas Bosne i Hercegovine predstavljao je aktualni ravnatelj mons. Tomo Knežević

Konferencija je započela molitvom aktualnog predsjednika Caritasa Europa DDr. mons. Michael Landaua. Svoje pozdrave predstavnicima nacionalnih Caritasa Europe uputio je generalni tajnik Caritasa Internationalis sa sjedištem u Vatikanu gosp. Aloysius John. Pozdrave su izrekli predstavnici crkvenih ustanove vezanih za Caritas: Vatikanskog Dikasterija za unaprjeđenje integralnog ljudskog razvoja, Povjerenstva za socijalne datosti COMECE-a, CCEE-a, Justitia et Pax Europe uz pozdrav i predavanje predstavnika NGO-a u Vijeću Europe gosp. Gerharda Ermischera.

Nakon većinskog prihvaćanja dnevnog reda slijedila su razna izvješća za 2020. god. prema rezultatima i područjima rada: predsjednika, generalne tajnice i financijsko izvješće sa svim dijelovima i prilozima koja se temelje na crkvenim i državnim zakonima i odredbama, a koje su provela nadležna tijela. Sva podnesena izvješća uz plodnu raspravu su prihvaćena. Nakon toga predstavljen je i prihvaćen plan za 2021. god. Sva izvješća i plan bili su opterećeni cjelokupnom situacijom i posljedicama koje je i Caritasu na svim razinama donijela prisutna pandemija korona virusa COVID-19. Svi govornici osvrnuli su se na tešku situaciju, a pogotovo na gospodarske posljedice koje su imale veliki utjecaj i na karitativni rad Caritasa u Europi i u cijelom svijetu. Brojni su i teške posljedice ostavile su neizbrisive tragove, a zahtjevi pred Caritasom tijekom minulog vremena samo su se povećavali.

Drugog dana konferencije posebno mjesto imalo je predavanje prof. dr. sc. Anne Rowlandsa s Katedre socijalnog nauka i prakse Crkve Sveučilišta u Durhamu (Engleska). Tema je bila treća enciklika pape Franje „Fratelli tutti“ napisana u njegovoj osmoj godini pontifikata, a objavljena 4. listopada 2020. god.

Druge dvije teme dobile su svoje mjesto na ovogodišnjoj Regionalnoj konferenciji: Poticaji za strategijski razvoj 2021.-2028. unutar Caritasa Europa i Zahtjev „ad experimentum“ ugradnje mladih u upravna tijela Caritasa Europa.

Bilo je i pitanje mjesta i zemlje održavanja sljedeće regionalne konferencije. Odlučeno je da se sljedeća konferencija 2022. god. održi u svibnju Ateni (Grčka), ukoliko to omogući prisutna pandemija korona virusa. Na prošlogodišnjoj konferenciji za 2022. god. kandidirali su se sljedeći nacionalni Caritasi: Caritas Engleske u Liverpoolu, Caritas Moldavije u Chisinau i Caritas Grčke u Ateni.

Konferencija je završena u ranim popodnevnim satima s molitvom inadom kako će i ovaj način održavanja Regionalne konferencije Caritasa Europa pomoći daljnjem rastu i izgradnji Caritasa na svim razinama i u svim zemljama Europe. (caritas.ba)


long