Održana redovita sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH


Na Dnevnom redu bile su teme koje su od posebne važnosti za aktivnosti Caritasa BiH!

Održan sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH

Održan sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH

U srijedu prijepodne, 5. svibnja 2021. god., u Rezidenciji vrhbosanskog nadbiskupa u Sarajevu održana je redovna sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH. Sjednicu je sazvao i sjednici predsjedao predsjednik Caritasa BiH nadbiskup metropolit vrhbosanski Vinko kardinal Puljić. Istoj su prema važećem Statutu nazočili članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa. Zapisnik je vodila stalna zapisničara djelatnica Caritasa BiH gđa Ivona Vidačković.

Nakon molitve i pozdrava pristupilo se prihvaćanju predloženog Dnevnog reda i usvajanju pripremljenog zapisnika prošle redovne sjednice od 26. listopada 2020. god. Pozivnicu sa svim materijalima svim članovima poslani su putem e-maila dva tjedna prije održavanja sjednice.

Na sjednici se raspravljalo o temama koje su u ovom trenutku prevažne za daljnju izgradnju Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke crkve u BiH prema važećim crkvenim, državnim i karitativnim statutarnim odredbama i zakonima. U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su sljedeće teme: Osvrt na zapisnik prethodne sjednice, Novi dokumenti (Pravilnik o sigurnom zapošljavanju, Pravilnik o sukobu interesa i Pravilnik o komuniciranju i odnosima s javnošću), Nova mrežna stranica Caritasa BiH, Osvrt na pomoći stradalima od potresa na Banovini u Republici Hrvatskoj, Tjedan solidarnosti Crkve u Republici Hrvatskoj: općenito i konkretno i euharistijsko slavlje u Banja Luci (7.3.2021.), Vrijeme pandemije COVID-19 (26.10.2020.-5.5.2021.), Aktivnosti vezane za Caritasovu kuću u Sarajevu i višenamjenski centar i Razno: Teme Nedjelje Caritasa 2021., a dogovorena je „Mjesto Caritasa u našoj svakodnevnici: župa, nad/biskupija i društvo: primanje i davanje“, Caritas Internationalis: Odluka Odbora za reviziju u svezi s obavljenom procjenom, Priopćenje s 80. redovitog zasjedanja BK BiH (19.3.2021.) vezano na aktivnost Caritasa BiH, Nazočnost Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) u BiH, Mjesto i vrijeme susreta predsjednika, nacionalnih i nad/biskupijskih ravnatelja Caritasa u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj u 2021., Medijska prisutnost Caritasa u BiH na RTV Herceg Bosna, Predsjednik Caritasa Europa, Caritasa Austrije i Caritasa Beč s visokim delegacijama posjetile Caritas u BiH: migrantski kampovi u Regiji Sarajevo i Regiji Bihać s projektima Caritasa u BiH uz sudjelovanje na euharistijskom slavlju Tjedana solidarnosti 2021. u Banja Luci, Prisutnost nacionalnih Caritasa iz svijeta u BiH i Termin sljedeće sjednice Upravnog vijeća Caritasa BiH dogovoren je za listopad 2021.

Posebna zahvalnost izrečena je djelatnicima svih Caritasa u BiH koji su se tijekom minuloga prisutne pandemije COVID-19, kroz razne projekte i aktivnosti, svojim nesebičnim radom ugrađivali u nošenje tereta i pomoći bližnjemu u nevolji.

Još uvijek je aktualna tema svečanog obilježavanja 25. obljetnice Caritasa u BiH i Regionalne konferencije nacionalnih Caritasa Jugoistočne Europe ovisno od situacije s korona virusom, društvenih i medicinskih odredbi u Bosni i Hercegovini i svijetu. (kta/caritas.ba)


long